Suoraan sisältöön

Juvan kunta kiristää varotoimenpiteitä koronaan aiempien lisäksi

Kunnanvirasto suljetaan 19.3.2020 alkaen toistaiseksi siten, että ainoastaan aulaan pääsy on mahdollista. Asiointipiste jatkaa aulassa toimintaansa. Nuorisopalvelut ja Toimintatalo on suljettu. Juvan kunnan linja-autovuorojen (Kaskii, Vuorenmaa, Koikkala, Siikakoski) liikennöinti keskeytetään. Haja-asutusalueen asiointireitit ajetaan normaalisti. Kuljetus asiointireiteille on tilattava kuljettajalta etukäteen. Julia-monipalveluauton toiminta keskeytyy toistaiseksi. Koulutoiminnan lähiopetukseen laajennuksia 0.-3. -luokkalaisille 23.3.2020 alkaen.

Tästä klikkaamalla voit lukea lisää

Viranhaltijapäätösten ja kuulutusten arkisto

Kun kuulutus on vaaditun ajan ollut nähtävillä, siirtyy se tänne tarvittaessa myöhemminkin katsottavaksi. Kuulutukset arkistoidaan tänne vuoden ajaksi, jonka jälkeen ne poistuvat kokonaan kuulutusten arkistosta. 

Sivistysjohtaja, Viranhaltijapäätös 16.3.2020 § 10: Eron myöntäminen Samuli Tuikkaselle liikunnanohjaajan työsopimussuhteesta 28.3.2020 alkaen
Hallintosäännön 72 §:n perusteella päätän, että Samuli Tuikkaselle myönnetään ero liikunnanohjaajan työsopimussuhteesta siten, että hänen palvelussuhteensa viimeinen päivä on 27.3.2020.
16.03.2020
Tekninen johtaja, Viranhaltijapäätös 4.3.2020 § 1: Urakoitsijan valinta/Salajärven UV-laite
Salajärven UV-laitteen uusiminen asennettuna -investointi on kilpailutettu. Urakoitsijan valintaperusteena oli halvin hinta. Kisara Oy suorittaa UV-laitteen uusimisen tarjouspyynnön mukaisesti.
09.03.2020
Hallintojohtaja, Yleinen päätös 21.2.2020 § 1: Toiminta-avustus / Kuosmalan kyläyhdistys ry
Kuosmalan kyläyhdistys ry:lle on myönnetty 500 euron toiminta-avustus.
24.02.2020
Kunnanjohtaja, Yleinen päätös 4.2.2020 § 12: Yleishallinnon laskujen tarkastajat ja hyväksyjät 2020
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimialajohtajat määräävät tarpeen mukaan ne henkilöt, joilla on oikeus hyväksyä toimialan laskuja.
10.02.2020
Sivistysjohtaja, Yleinen päätös 28.1.2020 § 5: Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion 2020 käyttösuunnitelman hyväksyminen
Hyväkstytty kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion 2020 käyttösuunnitelma.
03.02.2020
Kunnanjohtaja, Yleinen päätös 10.1.2020 § 11: Toiminta-avustus / Juvan Reuma- ja Tulesyhdistys ry
Juvan Reuma- ja Tulesyhdistys ry:lle on myönnetty 2.000 euron toiminta-avustus vuodelle 2020.
13.01.2020
Kunnanjohtaja, Yleinen päätös 10.1.2020 § 9: Toiminta-avustus / Taideyhdistys Jutakka ry
Taideyhdistys Jutakka ry:lle on myönnetty 1.000 euron toiminta-avustus vuodelle 2020.
13.01.2020
Kunnanjohtaja, Yleinen päätös 10.1.2020 § 8: Toiminta-avustus / Tuhkalan kylätoimikunta
Tuhkalan kyllätoimikunnalle on myönnetty 500 euron toiminta-avustus vuodelle 2020.
13.01.2020
Kunnanjohtaja, Yleinen päätös 10.1.2020 § 7: Toiminta-avustus / Juvan-Puumalan-Sulkavan Diabetesyhdistys ry
Juvan-Puumalan-Sulkavan Diabetesyhdistys ry:lle on myönnetty 1.000 euron toiminta-avustus vuodelle 2020.
13.01.2020
Kunnanjohtaja, Yleinen päätös 10.1.2020 § 4: Toiminta-avustus / Juvan Kehitysvammaisten tuki ry
Juvan Kehitysvammaisten tuki ry:lle on myönnetty 500 euron toiminta-avustus vuodelle 2020.
13.01.2020
Kunnanjohtaja, Yleinen päätös 10.1.2020 § 1: Toiminta-avustus / MTK-Juva ry
MTK-Juva ry:lle on myönnetty 420 euron toiminta-avustus vuodelle 2020.
13.01.2020
Kunnanjohtaja, Yleinen päätös 10.1.2020 § 2: Toiminta-avustus / Juvan Sydänyhdistys ry
Juvan Sydänyhdistys ry:lle on myönnetty 1.000 euron toiminta-avustus vuodelle 2020.
13.01.2020
Kunnanjohtaja, Yleinen päätös10.1.2020 § 10: Toiminta-avustus / Eläkeliiton Juvan yhdistys ry
Eläkeliiton Juvan yhdistys ry:lle on myönnetty 700 euron toiminta-avustus vuodelle 2020.
13.01.2020
Kunnanjohtaja, Yleinen päätös 10.1.2020 § 6: Toiminta-avustus / Juvan Karjalaiset ry
Juvan Karjalaiset ry:lle on myönnetty 1.500 euron toiminta-avustus vuodelle 2020.
13.01.2020
Kunnanjohtaja, Yleinen päätös 10.1.2020 § 5: Toiminta-avustus / Juvan maa- ja kotitalousnaiset ry
Juvan maa- ja kotitalousnaiset ry:lle on myönnetty 800 euron toiminta-avustus vuodelle 2020.
13.01.2020
Kunnanjohtaja, Yleinen päätös 10.1.2020 § 3: Toiminta-avustus / Suomen Nivelyhdistys ry Juvan alajaosto
Suomen Nivelyhdistys ry:n Juvan alajaostolle on myönnetty 700 euroa toiminta-avustusta vuodelle 2020.
13.01.2020
Varhaiskasvatuksen esimies, Viranhaltijapäätös 7.1.2020 §1: Eron myöntäminen Sini Kososelle perhepäivähoitajan tehtävästä 1.2.2020 alkaen
Päätän, että Sini Kososelle myönnetään ero perhepäivähoitajan tehtävästä siten, että hänen palvelussuhteensa viimeinen päivä on 31.1.2020.
13.01.2020
Hallintojohtaja, Yleinen päätös 29.12.2019 § 32: Kyläraha Paatelan kyläseura ry
Toiminta-avustusta myönnetään 150 euroa erilaisten tapahtumien järjestämiskuluihin.
07.01.2020
Hallintojohtaja, Yleinen päätös 30.12.2019 § 28: Koulutus- ja messupaikkatuki Pihapuu-Timber Off
Tukea myönnetään 130 euroa henkilökuntakoulutukseen.
07.01.2020
Hallintojohtaja, Yleinen päätös 20.12.2019 § 26: Vesistöavustus Murtosen kalastusseura
Maksetaan kuntaosuutena vesistöhuoltohankkeeseen 1.000 euroa vuodelta 2019.
30.12.2019
Vt.tekninen johtaja, Viranhaltijapäätös 23.12.2019 § 33: Ristolankujan kunnossapito ja hoito
Ristolankujan kunnospidon ja talvihoidon vastuut ovat olleet epäselvät. Asukkaiden tasa-arvoisen kohtelun ja kunnan periaatteiden mukaisesti kunta vastaa jatkossa Ristolankujan talvihoidosta ja kunnossapidosta.
30.12.2019
Varhaiskasvatuksen esimies, Viranhaltijapäätös 20.12.2019 § 16: Eron myöntäminen Sari Paajaselle varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävästä 1.2.2020 alkaen
Myönnän Sari Paajaselle eron varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävästä siten, että hänen palvelussuhteensa viimeinen päivä on 31.1.2020
23.12.2019
Sivistysjohtaja, Yleinen päätös 16.12.2019 § 43: Leiriavustus / Juvan helluntaiseurakunta
Päätetään myöntää leiriavustusta 1 800 euroa.
23.12.2019
Veljekset Janhunen Oy Julkipanoilmoitus
Ympäristösihteeri on tehnyt maa-aineslain mukaisesta Veljekset Janhunen Oy:n lupahakemuksesta päätöksensä.
18.12.2019
Kunnanjohtaja, Hankintapäätös 26.11.2019 § 5: Päätös asiantuntijapalveluista Export Maker Oy
Kunta on kilpailuttanut asiantuntijapalvelut EU-osarahoitteiseen kehittämishankkeeseen. Export Maker Oy:n tarjous on hyväksytty kokonaistaloudellisesti edullisimpana.
16.12.2019
Hallintojohtaja, Yleinen päätös 13.12.2019 § 25: Kyläraha Kunnonpito ry
Kyläraha-avustusta myönnetään 400 euroa vuodelle 2019 kyläyhdistyksen toimintoihin.
16.12.2019
Varhaiskasvatuksen esimies, viranhaltijapäätös 9.12.2019 § 15: Perhepäivähoitajan määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä ajalle 7.1. - 31.7.2020
Päätän ottaa Mira Riuttasen määräaikaiseen perhepäivähoitajan tehtävään ajalle 7.1. - 31.7.2020.
16.12.2019
Hallintojohtaja, Yleinen päätös 5.12.2019 § 24: Koulutus- ja messupaikkatuki / Agripalvelu Ky
Myönnetty koulutus- ja messupaikkatukea 336,38 euroa.
09.12.2019
Hallintojohtaja, Hankintapäätös 25.11.2019 § 23: Päätös tiedon antamatta jättämisestä asiakirjasta
Päätetään olla luovuttamatta Sarastia Oy:n pyytämiä tietoja.
02.12.2019
Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävä, määräaikainen ajalle 2.1.- 31.12.2020
Juvan kunnan vapaa-aikatoimi/nuorisotoimi hakee etsivän nuorisotyön ammattilaista määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 2.1.2020 - 31.12.2020.
25.11.2019
Hallintojohtaja, Yleinen päätös 20.11.2019 § 22: Levänomaisten Martat ry toiminta-avustus
Viranhaltijapäätös toiminta-avustuksen myöntämisestä Levänomaisten Martat ry:lle
25.11.2019
Rakennusluvat 21.8.2019
Juvan rakennustarkastaja on antanut 20.8.2019 seuraavat rakennusluvat:
29.08.2019