Suoraan sisältöön

Viranhaltijapäätösten ja kuulutusten arkisto

Kun kuulutus on vaaditun ajan ollut nähtävillä, siirtyy se tänne tarvittaessa myöhemminkin katsottavaksi. Kuulutukset arkistoidaan tänne vuoden ajaksi, jonka jälkeen ne poistuvat kokonaan kuulutusten arkistosta. 

Hallintojohtaja, Yleinen päätös 29.12.2019 § 32: Kyläraha Paatelan kyläseura ry
Toiminta-avustusta myönnetään 150 euroa erilaisten tapahtumien järjestämiskuluihin.
07.01.2020
Hallintojohtaja, Yleinen päätös 30.12.2019 § 28: Koulutus- ja messupaikkatuki Pihapuu-Timber Off
Tukea myönnetään 130 euroa henkilökuntakoulutukseen.
07.01.2020
Hallintojohtaja, Yleinen päätös 20.12.2019 § 26: Vesistöavustus Murtosen kalastusseura
Maksetaan kuntaosuutena vesistöhuoltohankkeeseen 1.000 euroa vuodelta 2019.
30.12.2019
Vt.tekninen johtaja, Viranhaltijapäätös 23.12.2019 § 33: Ristolankujan kunnossapito ja hoito
Ristolankujan kunnospidon ja talvihoidon vastuut ovat olleet epäselvät. Asukkaiden tasa-arvoisen kohtelun ja kunnan periaatteiden mukaisesti kunta vastaa jatkossa Ristolankujan talvihoidosta ja kunnossapidosta.
30.12.2019
Varhaiskasvatuksen esimies, Viranhaltijapäätös 20.12.2019 § 16: Eron myöntäminen Sari Paajaselle varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävästä 1.2.2020 alkaen
Myönnän Sari Paajaselle eron varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävästä siten, että hänen palvelussuhteensa viimeinen päivä on 31.1.2020
23.12.2019
Sivistysjohtaja, Yleinen päätös 16.12.2019 § 43: Leiriavustus / Juvan helluntaiseurakunta
Päätetään myöntää leiriavustusta 1 800 euroa.
23.12.2019
Veljekset Janhunen Oy Julkipanoilmoitus
Ympäristösihteeri on tehnyt maa-aineslain mukaisesta Veljekset Janhunen Oy:n lupahakemuksesta päätöksensä.
18.12.2019
Kunnanjohtaja, Hankintapäätös 26.11.2019 § 5: Päätös asiantuntijapalveluista Export Maker Oy
Kunta on kilpailuttanut asiantuntijapalvelut EU-osarahoitteiseen kehittämishankkeeseen. Export Maker Oy:n tarjous on hyväksytty kokonaistaloudellisesti edullisimpana.
16.12.2019
Hallintojohtaja, Yleinen päätös 13.12.2019 § 25: Kyläraha Kunnonpito ry
Kyläraha-avustusta myönnetään 400 euroa vuodelle 2019 kyläyhdistyksen toimintoihin.
16.12.2019
Varhaiskasvatuksen esimies, viranhaltijapäätös 9.12.2019 § 15: Perhepäivähoitajan määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä ajalle 7.1. - 31.7.2020
Päätän ottaa Mira Riuttasen määräaikaiseen perhepäivähoitajan tehtävään ajalle 7.1. - 31.7.2020.
16.12.2019
Hallintojohtaja, Yleinen päätös 5.12.2019 § 24: Koulutus- ja messupaikkatuki / Agripalvelu Ky
Myönnetty koulutus- ja messupaikkatukea 336,38 euroa.
09.12.2019
Hallintojohtaja, Hankintapäätös 25.11.2019 § 23: Päätös tiedon antamatta jättämisestä asiakirjasta
Päätetään olla luovuttamatta Sarastia Oy:n pyytämiä tietoja.
02.12.2019
Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävä, määräaikainen ajalle 2.1.- 31.12.2020
Juvan kunnan vapaa-aikatoimi/nuorisotoimi hakee etsivän nuorisotyön ammattilaista määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 2.1.2020 - 31.12.2020.
25.11.2019
Hallintojohtaja, Yleinen päätös 20.11.2019 § 22: Levänomaisten Martat ry toiminta-avustus
Viranhaltijapäätös toiminta-avustuksen myöntämisestä Levänomaisten Martat ry:lle
25.11.2019
Rakennusluvat 21.8.2019
Juvan rakennustarkastaja on antanut 20.8.2019 seuraavat rakennusluvat:
29.08.2019