Suoraan sisältöön

Rantojen ruoppaaminen

Vesilain mukaan vesistön virkistyskäyttöä tai veneilyä haittaavia matalikoita ja kaislikoita saa poistaa pienimuotoisella ruoppauksella ilman erityistä lupaa.

Ruoppaushankkeesta tulee olla yhteydessä ennakkoon kunnan ympäristösihteeriin tai Etelä-Savon Ely-keskukseen mahdollisen lupatarpeen arvioimiseksi. Vesirakennustöistä on kuitenkin ennakkoon ilmoitettava vesialueen- sekä lähikiinteistöjen omistajille.

Jos ruoppaamista aiotaan tehdä koneellisesti, tulee tehdä vesistörakentamisilmoitus Ely-keskukselle 30 päivää ennen työn toteutumista.