Suoraan sisältöön

VESIHUOLTOTIEDOTE

Järvi-Saimaan Palvelut Oy suorittaa vesijohtoverkoston korjaustöitä 22.10.2020 klo 8.00 – 13.00 Juvan Kirkonkylässä. Tarkempi alue on Jukajärventien, Jukaisentien ja Voudinpolun alueella. Veden jakelu keskeytyy ja vedessä saattaa ilmetä värjäytymistä. Katkos voi olla arvioitua lyhyempi.

Huoltotöiden ajaksi kannattaa varata juomavettä.

Lisätiedot:

Vesihuoltopäällikkö Jouni Heikkinen 044 417 5272

Vastaava laitosmies Tero Kauppinen 044 417 5814

Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatukseen ovat oikeutettuja lapset, jotka tarvitsevat erityistä tukea kasvussaan ja oppimisessaan. Varhaiserityiskasvatuksen tarkoituksena on turvata lapselle mahdollisuus sosiaaliseen osallistumiseen ikäistensä lasten seurassa sekä sopiva opetus, tarpeellinen tuki ja kuntoutus. 

Lapsi voi tarvita tukea kehityksen eri osa-alueilla, eri pituisia aikoja. Tuen tarve voi syntyä myös tilanteessa, jossa lapsen kasvuolosuhteet eivät tue hänen terveyttään ja kehitystään. Lapsen tarvitsemat tukitoimet aloitetaan mahdollisimman varhain ja tuki järjestetään varhaiskasvatuksen yksiköissä. Lapsen tarvitseman tuen määrästä ja laadusta riippuen ryhmään suunnataan tarvittavia lisäresursseja, joita ovat esimerkiksi ryhmäavustajan sijoittaminen ryhmään ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan ohjaus ja työskentely ryhmässä.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee varhaiskasvatuksen yksiköissä henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Hän on mukana myös arvioitaessa ja suunniteltaessa lapsiryhmän toimintaa ja lapsen tarvitsemia yksilöllisiä tukitoimia, jotka yhteistyössä vanhempien kanssa kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Poikkimäki Päivi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

040 029 8850

paivi.poikkimaki(at)juva.fi

Lapsen varhaiskasvatuksen arjen erilaisten tukimuotojen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi.