Suoraan sisältöön

Asiakasmaksu

Varhaiskasvatuksesta määrätään kuukausimaksu, jonka suuruuteen vaikuttavat perheen tulot, perheen koko ja varhaiskasvatuksen laajuus. Perhe voi myös hyväksyä korkeimman maksun perimisen. Maksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (2016/1503) mukaisesti. 

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu on enintään 288 euroa kuukaudessa perheen nuorimmasta lapsesta. Ikäjärjestyksessä toisesta lapsesta maksu on 50 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 144 euroa 31.7.2021 saakka. 1.8.2021 alkaen 40 % eli eninään 115 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 euroa. Jos perhe on sopinut säännöllisesti vähäisemmästä hoidon tarpeesta (sovitut toimintapäivät ja/tai osapäivähoito), määritetään hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon maksua alempi maksu.

Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut on sidottu indeksiin. Maksujen euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi opetustoimen hintaindeksin ja tulorajojen euromäärät yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. Seuraava indeksin mukainen tarkistus on 1.8.2022.

Tiedote Juvan kunnan asiakasmaksuista 1.8.2021 alkaen (pdf, 121 kt)

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (2016/1503) pääset tutustumaan tätä linkkiä klikkaamalla

Maksun määrittäminen

Varhaiskasvatuspaikkapäätöksen mukana perheille lähetetään tuloselvityslomake, jonka perhe palauttaa täytettynä varhaiskasvatuksen toimistoon tarvittavine liitteineen ensimmäisen hoitokuukauden aikana. Juvan kunta saa palkkatiedot sekä eläke- ja etuustiedot suoraan Tulorekisteristä, mikäli asiakas antaa siihen tuloselvityslomakkeella suostumuksen. Tällöin em. tuloista kysytään lisätietoja vain, jos Tulorekisterin tiedot eivät riitä asian käsittelyyn. Muista tuloista pitää edelleen toimittaa liitteet.

Mikäli tuloselvitystä ei ole saatu, maksuksi määritetään laissa säädetty korkein maksu. Jos perhe toimitta tuloselvityksen ilman pätevää syytä myöhässä ko. kuukauden laskutuksen jälkeen, maksu tarkistetaan seuraavan kuukauden alusta alkaen. Jos perhe on hyväksynyt korkeimman maksun perimisen, tuloselvitystä ei tarvitse toimittaa.

Asiakasmaksusta lähetetään kirjallinen maksupäätös kotiin.

Tuloselvityslomake varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrtittämistä tai tarkistamista varten (pdf, 38 kt)

Yrittäjän tuloselvityslomake varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä tai tarkistamista varten (pdf, 113 kt)

Maksuun vaikuttavista olosuhdemuutoksista on välittömästi ilmoitettava varhaiskasvatuksen toimistoon. 

Muutos- ja irtisanomisilmoitus (pdf, 18 kt)

Asiakasmaksun laskutus

Maksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Maksuaikaa on laskutuspäivästä alkaen kaksi viikkoa. Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, lähtee laskusta automaattisesti huomautus kahden viikon kuluttua eräpäivästä. Jos laskua ei ole maksettu huomautuksen jälkeenkään, lähtee maksu perintätoimisto Intrum Justitia Oy:lle perittäväksi. Maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia ilman erillispäätöstä.

Pääsääntöisesti maksu peritään myös tilapäisten poissaolojen ajalta. Kuitenkin, jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli 10 päivää kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Maksua ei peritä lainkaan, jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden. Jos lapsi on muusta syystä (esimerkiksi loma) poissa koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. 

Maksu peritään pääsääntöisesti enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (elo-heinäkuu) aikana. Maksu voidaan kuitenkin periä 12 kuukaudelta, jos lapsi ei ole toimintavuoden aikana ollut poissa varhaiskasvatuksesta yli 3/4 kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten toimintapäivien määrästä (täyttä hoitoaikaa käyttävillä vähintään 16 poissaolopäivää). Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon etukäteen ilmoitetut poissaolot.

Tamminen Nina

Toimistosihteeri

040 013 5012

nina.tamminen(at)juva.fi

Asiakasmaksujen laskutus ja palveluneuvonta