Suoraan sisältöön

HUOMIO - KUHALAMMENTIEN ASUKKAAT JUVAN KIRKONKYLÄSSÄ

Kuhalammentiellä on ollut viemäritukos, joka on avattu.

Kuhalammentien asukkaita pyydetään tarkastamaan asuinrakennustensa kellari- ym. tilat, ettei vettä ole päässyt ko. tiloihin.

Kuhalammentien viemärilinja huuhdellaan 28.10.2020 paineyhdistelmäautolla.

Mahdolliset yhteydenotot:

Vesihuoltopäällikkö Jouni Heikkinen 044 417 5272

Vastaava laitosmies Tero Kauppinen 044 417 5814

Asiakasmaksu

Varhaiskasvatuksesta määrätään kuukausimaksu, jonka suuruuteen vaikuttavat perheen tulot, perheen koko ja varhaiskasvatuksen laajuus. Perhe voi myös hyväksyä korkeimman maksun perimisen. Maksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (2016/1503) mukaisesti. 

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu on enintään 289 euroa kuukaudessa perheen nuorimmasta lapsesta. Ikäjärjestyksessä toisesta lapsesta maksu on 50 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 145 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 euroa. Jos perhe on sopinut säännöllisesti vähäisemmästä hoidon tarpeesta (sovitut toimintapäivät ja/tai osapäivähoito), määritetään hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon maksua alempi maksu.

Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut on sidottu indeksiin. Maksujen euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi opetustoimen hintaindeksin ja tulorajojen euromäärät yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. Seuraava indeksin mukainen tarkistus on 1.8.2020.

Tiedote Juvan kunnan asiakasmaksuista 1.8.2020 alkaen (pdf, 121 kt)

Tiedote Juvan kunnan asiakasmaksuista 31.7.2020 saakka (pdf, 210 kt)

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (2016/1503) pääset tutustumaan tätä linkkiä klikkaamalla

Maksun määrittäminen

Varhaiskasvatuspaikkapäätöksen mukana perheille lähetetään tuloselvityslomake, jonka perhe palauttaa varhaiskasvatuksen toimistoon tarvittavine liitteineen ensimmäisen hoitokuukauden aikana. 

Mikäli tuloselvityksiä ei ole saatu, maksuksi määritetään laissa säädetty korkein maksu. Jos perhe toimitta tuloselvitykset ilman pätevää syytä myöhässä ko. kuukauden laskutuksen jälkeen, maksu tarkistetaan seuraavan kuukauden alusta alkaen. Jos perhe on hyväksynyt korkeimman maksun perimisen, tuloselvityksiä ei tarvitse toimittaa.

Asiakasmaksusta lähetetään kirjallinen maksupäätös kotiin.

Tuloselvityslomake varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä tai tarksitamista varten (pdf, 36 kt)

Yrittäjän tuloselvityslomake varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä tai tarkistamista varten (pdf, 114 kt)

Maksuun vaikuttavista olosuhdemuutoksista on välittömästi ilmoitettava varhaiskasvatuksen toimistoon. 

Muutos- ja irtisanomisilmoitus (pdf, 18 kt)

Asiakasmaksun laskutus

Maksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Maksuaikaa on laskutuspäivästä alkaen kaksi viikkoa. Maksut ovat ilman erillispäätöstä suoraan ulosottokelpoisia.

Pääsääntöisesti maksu peritään myös tilapäisten poissaolojen ajalta. Kuitenkin, jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli 10 päivää kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Maksua ei peritä lainkaan, jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden. Jos lapsi on muusta syystä (esimerkiksi loma) poissa koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. 

Maksu peritään pääsääntöisesti enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (elo-heinäkuu) aikana. Maksu voidaan kuitenkin periä 12 kuukaudelta, jos lapsi ei ole toimintavuoden aikana ollut poissa varhaiskasvatuksesta yli 3/4 kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten toimintapäivien määrästä (täyttä hoitoaikaa käyttävillä vähintään 16 poissaolopäivää). Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon etukäteen ilmoitetut poissaolot.

Tamminen Nina

Toimistosihteeri

040 013 5012

nina.tamminen(at)juva.fi

Asiakasmaksujen laskutus ja palveluneuvonta