Suoraan sisältöön

Vaalit

Suomessa valtakunnallisia vaaleja ovat eduskuntavaalit, presidentinvaali, kuntavaalit ja europarlamenttivaalit. Lisäksi voidaan toimittaa neuvoa-antavia valtiollisia ja kunnallisia kansanäänestyksiä.

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin neljän vuoden välein huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Valtuusto käyttää ylintä päätösvaltaa kunnassa. Juvan kunnanvaltuustoon kuuluu 27 jäsentä.

Eduskunnassa on kaksisataa kansanedustajaa, jotka valitaan eduskuntavaaleilla kerran neljässä vuodessa. Eduskuntavaalien vaalipäivä on huhtikuun kolmas sunnuntai. 

Europarlamenttivaaleissa valitaan jäsenet Euroopan parlamenttiin kaikista EU:n jäsenvaltioista. Vaalit toimitetaan viiden vuoden välein.

Tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa suoralla presidentinvaalilla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai.

Kuntavaalit 2021

Seuraavat vaalit ovat kuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021. Ennakkoäänestys tapahtuu kotimaassa
26.5 - 8.6.2021 ja ulkomailla 2. - 5.6.2021.

Juvan kunnassa kuntavaaleissa valitaan kunnanvaltuustoon 27 valtuutettua. ja säädetty määrä varavaltuutettuja.

Vaaliasiakirjojen toimittaminen

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistykset ehdokashakemukset liitteineen sekä ilmoitukset vaaliliitosta ja yhteislistasta otetaan vastaan Juvan kunnanvirastolla, osoite Juvantie 13, 51900 Juva, maanantaina 3.5.2021 klo 13 - 16 ja tiistaina 4.5.2021 klo 13 - 16 tai sopimuksen mukaan.

Juvan kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on Juvan kunnanvirasto.
Aukioloajat ovat:
- keskiviikko 26.5.2021 klo 9 - 16
- torstai 27.5.2021 klo 9 - 16
- perjantai 28.5.2021 klo 9 - 16
Viikonloppuna ennakkoäänestyspaikka ei ole auki.
- maanantai 31.5.2021 klo 9 - 16
- tiistai 1.6.2021 klo 9 - 16
- keskiviikko 2.6.2021 klo 9 - 18
- torstai 3.6.2021 klo 9 - 18
- perjantai 4.6.2021 klo 9 - 18
- lauantai 5.6.2021 klo 10 - 14
- sunnuntai 6.6.2021 klo 10 - 14
- maanantai 7.6.2021 klo 9 - 18
- tiistai 8.6.2021 klo 9 - 18

Koronatilanteesta johtuen on noudatettava THL:n suosituksia: asiointi vain terveenä, käytettävä maskia ja huolehdittava käsihygieniasta.

Koronaohjeita äänestäjälle löytyy tästä klikkaamalla

Laitosäänestyspaikat ovat Juvakoti, Juvan hyvinvointikeskuksen lähikuntoutusosasto, Ryhmäkoti Tirrola ja Kuharannan palvelukeskus. Äänioiketettu henkilö, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa ennakkoäänestyspaikaksi määrätyssä sosiaalihuollon yksikössä, saa äänestää ennakolta kyseissä laitoksessa.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin merkityssä kotikunnassaan.  Kotiäänestyksessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuen annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 1.6.2021 klo 16 mennessä keskusvaalilautakunnalle, puh. 040 7551 100 vaihde / keskusvaalilautakunnan sihteeri.

Vaalipäivän äänestyspaikat 13.6.2021 ovat:
Äänestysalue 001 / Kirkonkylä; Vesiliikuntakeskus Sampola, osoite Hiihtäjäntie 3, Juva
Äänestysalue 002 / Männynmäki; Kunnanvirasto, osoite Juvantie 13, Juva.

Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen.

Ulkomainonta

Vaalien ulkomainonta aloitetaan Juvan kunnassa niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli 19.5.2021. Ulkomainonta on sallittua seuraavissa paikoissa:
- Kunnanviraston puisto
- Kauraniementien ja Kotitien risteys
- Kaarihallin alue
Vaalimainosten paikkajärjestyksessä noudatetaan ehdokaslistojen arvottua järjestystä vasemmalta oikealle. Jokaiselle ehdokkaita asettaneelle taholle varataan 2 paikkaa. Telineissä ei ole taustalevyjä. Jokainen taho hoitaa itse mainosten kiinnittämisen, niiden kunnossapidon ja välittömästi vaalien jälkeen niiden pois ottamisen.

Kartta ulkomainontapaikoista (pdf, 152MB)

Lisää tietoa vaaleista saat klikkaamalla tästä.