Suoraan sisältöön

Vaalit

Suomessa valtakunnallisia vaaleja ovat aluevaalit, eduskuntavaalit, presidentinvaali, kuntavaalit ja europarlamenttivaalit. Lisäksi voidaan toimittaa neuvoa-antavia valtiollisia ja kunnallisia kansanäänestyksiä.

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin neljän vuoden välein huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Valtuusto käyttää ylintä päätösvaltaa kunnassa. Juvan kunnanvaltuustoon kuuluu 27 jäsentä.

Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan kuitenkin erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. 

Eduskunnassa on kaksisataa kansanedustajaa, jotka valitaan eduskuntavaaleilla kerran neljässä vuodessa. Eduskuntavaalien vaalipäivä on huhtikuun kolmas sunnuntai. 

Europarlamenttivaaleissa valitaan jäsenet Euroopan parlamenttiin kaikista EU:n jäsenvaltioista. Vaalit toimitetaan viiden vuoden välein.

Tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa suoralla presidentinvaalilla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai.

Eduskuntavaalit

Seuraavat vaalit ovat eduskuntavaalit, jonka varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai 2.4.2023.
Ennakkoäänestys kotimaassa on 22.-28.3.2023 ja ulkomailla 22.-25.3.2023.

Juvan ennakkoäänestyspaikka on kunnanvirasto, os. Juvantie 13, Juva. Äänestyspaikka on avoinna seuraavasti:
ke 22.3. - pe 24.3.2023 klo 9-18
la 25.3. - su 26.3.2023 klo 10-14
ma 27.3. - ti 28.3.2023 klo 9-18

Laitosäänestys toimitetaan Juvakodin palvelukeskuksessa, Juvan hyvinvointikeskuksessa, Kuharannan palvelukeskuksessa, Ryhmäkoti Tirrolassa ja kehitysvammaisten asumisyksikkö Pääskylinnassa ao. laitoksiin ilmoitettavana ajankohtana.

Varsinaisen äänestyspäivän (su 2.4.2023) äänestyspaikka on Juvan kunnanvirasto. Kunnanvaltuuston päätöksen (14.2.2022 § 5) mukaisesti Juvan kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen.

Vaalien ulkomainonta

Eduskuntavaalien ulkomainonta aloitetaan 15.3.2023 niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa. Paikat ovat Kunnanviraston puisto, Kauraniementien ja Kotitien risteys sekä Kaarihallin alue.

Vaalimainosten paikkajärjestyksessä noudatetaan ehdokaslistan järjestystä vasemmalta oikealle. Jokaiselle ehdokkaita asettaneelle taholle varataan 1 paikka. Telineen aukon koko on 80 cm x 120 cm. Telineissä ei ole taustalevyjä. Jokainen taho hoitaa itse mainosten kiinnittämisen, niiden kunnosspidon ja välittömästi vaalien jälkeen niiden pois ottamisen. Vaalimainokset on poistettava maanantaina 3.4.2023.

Kartta vaalimainospaikoista (pdf, 1,52 MB)

Lisää tietoa vaaleista saat klikkaamalla tästä.