Suoraan sisältöön

Vaalit

Suomessa valtakunnallisia vaaleja ovat eduskuntavaalit, presidentinvaali, kuntavaalit ja europarlamenttivaalit. Lisäksi voidaan toimittaa neuvoa-antavia valtiollisia ja kunnallisia kansanäänestyksiä.

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin neljän vuoden välein huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Valtuusto käyttää ylintä päätösvaltaa kunnassa. Juvan kunnanvaltuustoon kuuluu 27 jäsentä.

Eduskunnassa on kaksisataa kansanedustajaa, jotka valitaan eduskuntavaaleilla kerran neljässä vuodessa. Eduskuntavaalien vaalipäivä on huhtikuun kolmas sunnuntai. 

Europarlamenttivaaleissa valitaan jäsenet Euroopan parlamenttiin kaikista EU:n jäsenvaltioista. Vaalit toimitetaan viiden vuoden välein.

Tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa suoralla presidentinvaalilla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai.

Kuntavaalit 2021

Seuraavat vaalit ovat kuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestys tapahtuu kotimaassa
7. - 13.4.2021 ja ulkomailla 7. - 10.4.2021.

Juvan kunnassa kuntavaaleissa valitaan kunnanvaltuustoon 27 valtuutettua.

Vaaliasiakirjojen toimittaminen
Ehdokashakemuksia otetaan vastaan kunnanvirastolla maanantaina 8.3.2021 klo 13 - 15 ja tiistaina 9.3.2021 klo 14 - 16 hallintosihteerin huoneessa nro 102. 

Kunnanhallitus on 18.1.2021 päättänyt kuntavaalien 2021 äänestyspaikoista ja ulkomainonnasta.

Yleinen ennakkoäänestyspaikka on Juvan kunnanvirasto, os. Juvantie 13, 51900 Juva.
Aukioloajat ovat:
- keskiviikko 7.4.2021 klo 9 - 18
- torstai 8.4.2021 klo 9 - 18
- perjantai 9.4.2021 klo 9 - 18
- lauantai 10.4.2021 klo 10 - 14
- sunnuntai 11.4.2021 klo 10 - 14
- maanantai 12.4.2021 klo 9 - 18
- tiistai 13.4.2021 klo 9 - 18

Laitosäänestyspaikat ovat Juvakoti, Juvan hyvinvointikeskuksen lähikuntoutusosasto, Ryhmäkoti Tirrola ja Kuharannan palvelukeskus.  Ennakkoäänestyksestä em. laitoksissa tiedotetaan niissä julkaistavissa kuulutuksissa.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin merkityssä kotikunnassaan. Kotiäänestyksessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. 

Vaalipäivän  18.4.2021 äänestyspaikat ovat
- Kirkonkylän äänestysalue: Vesiliikuntakeskus Sampola, os. Hiihtäjäntie 3, 51900 Juva ja
- Männynmäen äänestysalue: Kunnanvirasto, os. Juvantie 13, 51900 Juva
Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen.

Vaalien ulkomainonta aloitetaan Juvan kunnassa  niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli 31.3.2021. Ulkomainonta on sallittua seuraavissa paikoissa:
- Kunnanviraston puisto
- Kauraniementien ja Kotitien risteys
- Kaarihallin alue
Vaalimainosten paikkajärjestyksessä noudatetaan ehdokaslistojen arvottua järjestystä vasemmalta oikealle. Jokaiselle ehdokkaita asettaneelle varataan 2 paikkaa. Telineissä ei ole taustalevyjä. Jokainen taho hoitaa itse mainosten kiinnittämisen, niiden kunnossapidon ja välittömästi vaalien jälkeen niiden pois ottamisen.

Lisää tietoa vaaleista saat klikkaamalla tästä.