Suoraan sisältöön

Vaalit

Suomessa valtakunnallisia vaaleja ovat aluevaalit, eduskuntavaalit, presidentinvaali, kuntavaalit ja europarlamenttivaalit. Lisäksi voidaan toimittaa neuvoa-antavia valtiollisia ja kunnallisia kansanäänestyksiä.

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin neljän vuoden välein huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Valtuusto käyttää ylintä päätösvaltaa kunnassa. Juvan kunnanvaltuustoon kuuluu 27 jäsentä.

Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan kuitenkin erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. 

Eduskunnassa on kaksisataa kansanedustajaa, jotka valitaan eduskuntavaaleilla kerran neljässä vuodessa. Eduskuntavaalien vaalipäivä on huhtikuun kolmas sunnuntai. 

Europarlamenttivaaleissa valitaan jäsenet Euroopan parlamenttiin kaikista EU:n jäsenvaltioista. Vaalit toimitetaan viiden vuoden välein.

Tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa suoralla presidentinvaalilla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai.

Presidentinvaali 2024

Seuraavat vaalit on presidentinvaali, jonka varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai 28.1.2024 ja toisen mahdollisen kierroksen vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024.
Vaalipäivän äänestykset toimitetaan kunnanvirastolla klo 9-20 (os. Juvantie 13, Juva).

Ennakkoäänestykset toimitetaan kunnanvirastolla seuraavasti:
Presidentinvaalin I kierros
17.1.-19.1.2024 klo 9-18
20.1.-21.1.2024 klo 10-14
22.1.-23.1.2024 klo 9-18

Presidentinvaalit mahdollinen II kierros
31.1.-2.2.2024 klo 9-18
3.2.-4.2.2024 klo 10-14
5.2.-6.2.2024 klo 9-18

Laitosäänestyspaikat ovat Juvakoti, Juvan terveysasema, Kuharannan palvelukeskus, Ryhmäkoti Tirrola, kehitysvammaisten asumisyksikkö Pääskylinna ja hoivakoti Wilma.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysjaksoon sattuvana päivänä klo 9-20 sen mukaan, kuin siitä ilmoitetaan.

Vaalien ulkomainonta

Presidentinvaalin ulkomainonta aloitetaan 10.1.2024 Kunnanviraston puistossa, Kauraniementien ja Kotitien risteyksessä sekä Kaarihallin alueella.

Vaalimainosten paikkajärjestyksessä noudatetaan ehdokaslistan mukaista järjestystä vasemmalta oikealle. Jokaiselle ehdokkaita asettaneelle taholla varataan 2 paikkaa. Telineissä ei ole taustalevyjä. Jokainen taho hoitaa itse mainosten kiinnittämisen, kunnossapidon ja välittömästi vaalien jälkeen niiden poisottamisen. Vaalimainokset on poistettava viimeistään vaalipäivän jälkeisenä tiistaina.

Lisää tietoa vuoden 2024 vaaleista myöhemmin, ks. Etusivu - Vaalit