Suoraan sisältöön

Kunta on merkittävä palveluiden ostajakin

Kunnat osana julkista sektoria ovat merkittäviä palveluiden ja tarvikkeiden hankkijoita. Hankinnoissaan ne soveltavat pääosin lakia julkisista hankinnoista. Juvan suurimmat ostot kohdistuvat perusturvapalveluihin, jotka järjestää Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Essote. 

Kunnan investointisuunnitelmat kullekin vuodelle löytyvät talousarvion investointiosasta. Talousarvio julkaistaan Talous -sivulla. Investointien toteuttamisessa kunta tekee yhteistyötä tekniikan palveluyhtiön Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n kanssa. 

Kunnan hankintoja ohjaavat kuntalaki, hankintalaki ja kunnan omat pienhankintaohjeet. Pienten hankintojen tarjouspyynnöt julkaistaan Pienhankintapalvelu -sivuilla.  Pienillä hankinnoilla tarkoitetaan yli 10 000 euron mutta alle  ns. kynnysarvojen jäävää hankintaa. Hankintalain kynnysarvot ylittävät hankinnat julkaistaan julkisten hankintojen HILMA -järjestelmässä.

Kunta on osakkaana Savonlinnan seudun seudullisessa hankintatoimessa, joka kilpailuttaa yhteishankintoja ja puitesopimuksia.

Tutustu kunnan pienhankintaohjeeseen  (pfd, 59 kt)