Suoraan sisältöön

Maankäyttökatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa, että kunnan on vähintään kerran vuodessa laadittava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista (MRL 7 §).

Maankäyttö- eli kaavoituskatsauksen hyväksyminen

Juvan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.3.2024 § 6 hyväksynyt Juvan kunnan vuoden 2024 kaavoituskatsauksen.

Kaavoituskatsaus 2024 (pdf,  130kt)

Tämän kaaavoituskatsauksen tultua virallisesti kuulutettua kunnan virallisessa kuulutuslehdessä (Juvan lehti 25.4.2024) sekä kunnan ilmoitustaululla, ensimmäisen kerran esille tulevat kaavahankkeet tulevat myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti vireille.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden kautta Suomen hallitus linjaa koko maan kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Näillä tavoitteilla varmistetaan, että myös kuntatason kaavoituksessa otetaan huomioon valtakunnallisesti merkittävät asiat.

Maakuntakaavoitus

Etelä-Savossa on voimassa 3 maakuntakaavaa:
- Etelä-Savon maakuntakaava vuodelta 2010
- Tuulivoimaa käsitellyt Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava vuodelta 2016 sekä
- Edellisten päivittämiseksi laadittu Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava vuodelta 2016

Etelä-Savon maakuntahallitus päätti 20.9.2021 käynnistää maakuntakaavan laadinta. Kaava laaditaan kaikki Etelä-Savon kunnat kattavana vaihemaakuntakaavana ja siitä käytetään nimitystä Etelä-Savon 3. vaihemaakuntakaava. Vaihemaakuntakaavassa täydennetään ja päivitetään Etelä-Savon voimassa olevia maakuntakaavoja eri maankäyttömuotojen osalta.
Maakuntaliiton virasto valmistelee vuoden 2024 aikana kaavan selvityksiä ja kaavaluonnoksen. Kaavaluonnos on tarkoitus asettaa nähtäville vuoden 2025 alkupuoliskolla.

Juvan kaavoituskatsaus vuodelle 2024

Yleiskaavoitus

Juvan kunnassa on voimassa taajamaa koskeva Juvan keskustan osayleiskaava 2035 sekä kahdeksan yleis- ja kyläyleiskaavaa, jotka ohjaavat rakentamista kunnan ranta- ja kyläalueilla.

Vuoden 2024 aikana on tarkoitus käynnistää yleiskaavojen muutoskierros.

Kaikki Juvan kunnan aluella voimassa olevat yleiskaavat määräyksineen löytyvät Karttapalvelusta.

Asemakaavat sekä ranta-asemakaavat
 

Juvalla on käynnissä 2 asemakaavatyötä: Sopenkummun alue sekä Vehmaan Myllylahti.

Juvalla on voimassa kuusi (6) ranta-asemakaavaa. Ne löytyvät kunnan Karttapalvelusta.

Juvan kunnan taajama-alueen asemakaavat määräyksineen löytyvät Juvan kunnan Karttapalvelusta.


Tästä pääsee kunnan Karttapalveluun.

Lisätietoja Juvan kunnan maankäytöstä ja kaavoituksesta antavat

Kankkunen Vesa

Tekninen johtaja

040 013 6209

vesa.kankkunen(at)juva.fi

Tekniseen toimialaan liittyvät kunnan omat kuin yhteistyössä tuotettavat tehtävät

Suhonen Anne

Kaavoitusavustaja

040 015 8457

anne.suhonen(at)juva.fi

Kaavoitukseen liittyvät asiat