Suoraan sisältöön

Maankäyttökatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa, että kunnan on vähintään kerran vuodessa laadittava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista (MRL 7 §).

Maankäyttökatsauksen hyväksyminen

Juvan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 10.2.2020 § 2 hyväksynyt Juvan kunnan vuoden 2020 maankäyttökatsauksen.

Maankäyttökatsaus(pdf,  2 ,8 Mt)

Tämän maankäyttökatsauksen tultua virallisesti kuulutettua kunnan virallisessa kuulutuslehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla, ensimmäisen kerran esille tulevat kaavahankkeet tulevat myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti vireille.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden kautta Suomen hallitus linjaa koko maan kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Näillä tavoitteilla varmistetaan, että myös kuntatason kaavoituksessa otetaan huomioon valtakunnallisesti merkittävät asiat.

Uudistuneet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018.

Maakuntakaavoitus

Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka kattaa koko Etelä-Savon maakunnan alueen. Maakuntakaava esittää alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoittaa maakunnan kehittämiselle tarpeellisia alueita. Maakuntakaavan laadinnasta vastaa Etelä-Savon maakuntaliitto. Etelä-Savossa on voimassa kolme maakuntakaavaa: Etelä-Savon maakuntakaava (v. 2010), jota on päivitetty 2. vaihemaakuntakaavalla (v. 2016). Lisäksi on ainoastaan tuulivoimaa käsittelevä 1. vaihemaakuntakaava (v. 2016).

Juvan maankäyttökatsaus vuodelle 2020

Yleiskaavoitus

Juvan kunnassa on voimassa taajamaa koskeva Juvan keskustan osayleiskaava 2035 sekä kahdeksan yleis- ja kyläyleiskaavaa, jotka ohjaavat rakentamista kunnan ranta-alueilla.

Kaikki Juvan kunnan aluella voimassa olevat yleiskaavat määräyksineen löytyvät Karttapalvelusta.

Asemakaavat
 

Juvan kunnan taajama-alueen asemakaavayhdistelmä löytyy Juvan kunnan Karttapalvelusta.
Tästä pääsee kunnan Karttapalveluun.

Lisätietoja Juvan kunnan maankäytöstä ja kaavoituksesta antavat

Kankkunen Vesa

Tekninen johtaja

040 013 6209

vesa.kankkunen(at)juva.fi

Tekniseen toimialaan liittyvät kunnan omat kuin yhteistyössä tuotettavat tehtävät

Suhonen Anne

Kaavoitusavustaja

040 015 8457

anne.suhonen(at)juva.fi

Kaavoitukseen liittyvät asiat

Järvi-Saimaan Palvelut Oy kaavoitustiimi

Arkko Henna

Kaavoitusinsinööri

044 417 5242

henna.arkko(at)jarvisaimaanpalvelut.fi

Kaavoitusinsinööri Henna asemakaavoittaa Juvalla

Blom Miia

Maankäyttömestari

Muissa tehtävissä toistaiseksi