Suoraan sisältöön

Perusopetus

Perusopetuksen tarkoitus on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä opettaa elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.

Kunta järjestää perusopetusta alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille. Perusopetus on yleissivistävää koulutusta, jonka oppimäärän laajuus on yhdeksän vuotta. Se on maksutonta ja tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden.

Perusopetusta järjestetään Hatsolan koulussa, Paatelan koulussa ja Juvan yhtenäiskoulussa. Juvan yhtenäiskouluun yhdistyivät 1.8.2020 alkaen Kirkonkylän koulu, Kuosmalan koulu ja yläaste. Yhtenäiskoulun opetus siirtyi vuoden 2021 tammikuussa Martti Talvela-kampukselle .  

Juvan kunnan oppilaaksiottoalueet

Oppilaan koulupaikka joko Hatsolan koulussa, Paatelan koulussa tai Juvan yhtenäiskoulussa määräytyy ensisijaisesti asuinalueen mukaan.

Tästä klikkaamalla näet kartalla Juvan kunnan oppilaaksiottoalueet lv. 2020-2021 (pdf, 8836 kt). 

Huoltaja voi hakea lapselleen koulupaikkaa oman oppilaaksiottoalueen ulkopuoliseen kouluun, jolloin huoltaja vastaa mahdollisista koulumatkakustannuksista. Hakemus toimitetaan osoitteeseen: Juvan kunta, Sivistystoimi, PL 28, 51901 Juva. Hakemuksen saat tulostettua klikkaamalla tästä (pdf, 20 kt).

Esiopetukseen, kouluun ja APIP-toimintaan ilmoittautuminen 2022

Esi- ja perusopetusta annetaan Juvan yhtenäiskoulun lisäksi kaikissa kyläkouluissa. Kirkonkylällä esiopetusta annetaan Juvan yhtenäiskoulun erillisryhmässä.

2022 esiopetuksessa ja 1. lk:lla opiskelunsa aloittavien oppilaiden koteihin postitetaan kirje, jossa on tiedot ja ohjeistus kouluun sekä apip – toimintaan ilmoittautumiseen liittyen.

Perusopetuslain 6 § mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun. Jos oppilas otetaan muuhun kuin lähikouluun, voidaan oppilaaksi ottamisen edellytykseksi asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista, POL 32 §.

Juvan yhtenäiskoulun esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan palauttamalla koteihin postitettu ilmoittautumislomake 13.2.2022 mennessä. Kirjeen mukana tulee palautuskuori.

(Koronan vuoksi tänä vuonna emme pysty järjestämään henkilökohtaista ilmoittautumista, tutustumispäivä järjestetään keväällä, jos tilanne sen sallii. Siitä tiedotetaan erikseen.)

Lisätiedot: Juvan yhtenäiskoulu, rehtori Olli Kossila, p.040 5083826 olli.kossila@juva.fi

Kyläkoulujen esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan koulujen ilmoittamalla tavalla. 

Koulujen puhelinnumerot:

Hatsolan koulu, 0400 136198

Paatelan koulu, 040 7145630

APIP-toimintaa järjestetään Juvan yhtenäiskoululla sekä niillä kyläkouluilla, joissa sitovia ilmoittautumisia on riittävästi. Toiminta on tarkoitettu 0-2 lk:n oppilaille sekä niille 3-9 lk:n oppilaille, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös.

Hakemukset palautetaan samassa palautuskuoressa kouluunilmoittautumisen kanssa. 

Lisätiedot:  APIP-toiminnan vastaava ohjaaja Päivi Kervinen, p.0400 992 947, paivi.kervinen@juva.fi