Suoraan sisältöön

Juvan kunta kiristää varotoimenpiteitä koronaan aiempien lisäksi

Kunnanvirasto suljetaan 19.3.2020 alkaen toistaiseksi siten, että ainoastaan aulaan pääsy on mahdollista. Asiointipiste jatkaa aulassa toimintaansa. Nuorisopalvelut ja Toimintatalo on suljettu. Juvan kunnan linja-autovuorojen (Kaskii, Vuorenmaa, Koikkala, Siikakoski) liikennöinti keskeytetään. Haja-asutusalueen asiointireitit ajetaan normaalisti. Kuljetus asiointireiteille on tilattava kuljettajalta etukäteen. Julia-monipalveluauton toiminta keskeytyy toistaiseksi. Koulutoiminnan lähiopetukseen laajennuksia 0.-3. -luokkalaisille 23.3.2020 alkaen.

Tästä klikkaamalla voit lukea lisää

Luottamushenkilöitä ja palkattuja tekijöitä

Juvan kunnan, kuten muidenkin kuntien, organsaatio muodostuu luottamushenkilöistä ja palkatusta henkilöstöstä.  Kuntalaki ohjaa kunnan toimintaa muiden säädösten lisäksi. Luottamushenkilöt toimivat seuraavissa toimielimissä: 

Juvan kunnan hallinto-organisaatio
Kuva Juvan kunnan hallinto-organisaatiosta.

Kunnan korkein päättävä elin on kunnanvaltuusto. Sen alla on kunnanhallitus, joka valmistelee asioita valtuuston päätettäväksi ja toteuttaa valtuuston päätöksiä. Kunnan omia lautakuntia ovat Tekninen lautakunta, Kasvatus- ja opetuslautakunta ja Hyvinvointilautakunta. 

Ympäristö- ja maaseutulautakunta ovat yhteisiä naapurikuntien Rantasalmi ja Sulkava kanssa. Rantasalmi toimii palveluiden isäntäkuntana. Juvan kunta nimeää ehdokkaat yhteisiin lautakuntiin, jotka Rantasalmen valtuusto vahvistaa yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. 

Kunnan vaikuttamistoimielimiä ovat Nuorisovaltuusto, Vanhusneuvosto ja Vammaisneuvosto. 

Viranhaltijaorganisaatiota johtaa kunnanjohtaja apunaan toimialajohtajat. He yhdessä muodostavat kunnan johtoryhmän. 

Juvan kunnan viranhaltijaorganisaatiokaavio
Kuva Juvan kunnan viranhatiljaorganisaatiosta.

Kolme laajaa toimialaa ja yhteistyötä

Juvan kunnan organisatio on jaettu kolmeen toimialueeseen:

  • Hallintopalvelut
  • Tekniset palvelut
  • Sivistyspalvelut

Koska kunnalla on yhteistä palvelutuotantoa myös naapurikuntien ja muiden toimijoiden kanssa, vastaavat em. toimialojen johtajat myös yhteisisistä palveluista seuraavasti:

  • Kirjasto- ja kansalaisopistopalvelut sivistysjohtaja
  • Maaseutupalvelut hallintojohtaja
  • Sosiaali- terveystoimen palvelut kunnanjohtaja
  • Ympäristöpalvelut tekninen johtaja
  • Ympäristöterveys ja eläinlääkintähuolto hallintojohtaja