Suoraan sisältöön

eDaisy-asiointipalvelu

eDaisy on varhaiskasvatuksen sähköinen asiointipalvelu, jossa huoltajat hakevat lapselle varhaiskasvatuspaikkaa ja hoitavat ilmoitukset varhaiskasvatuspalveluihin liittyen sekä saavat tiedoksi lasten sijoitus- ja maksupäätökset. Jokaisesta varhaiskasvatukseen haettavasta lapsesta tehdään oma hakemus. Palveluun kirjaudutaan aina Suomi.fi -palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Asiointipalvelun Hakemukset-osio sisältää:
• Varhaiskasvatushakemus
• Tuloselvitys
• Irtisanomisilmoitus​
• Muutosilmoitus:

- Osoitteenmuutos
- Tuntirajavalinnan muutos
 Tuntirajavalinnan muutokset tehdään aina kalenterikuukauden alusta alkaen. Kuukausittain tuntirajaa ei voi muuttaa, muutosten väli on oltava vähintään kaksi kuukautta. Muutoshakemus on oltava eDaisy-asioinnissa viimeistään muutoskuukautta edeltävän kalenterikuukauden 25. päivänä. 
- Toive hoitopaikan vaihdosta
- Muu muutos, kerro kohdassa "3 Lisätietoja", mitä asiaa muutos koskee. Ilmoita jos esim. perhekoko muuttuu (uusi lapsi, ero, huoltajan uusi puoliso), nimi muuttuu, aloitat tai lopetat työssä, aloitat tai lopetat äitiys-, isyys-, raskaus- tai vanhempainrahakauden (kohdassa Asiakasmaksu on kerrottu isyys- ja vanhempainrahakauden vaikutukset kuukausimaksuun) tai tuloissa on tapahtunut oleellinen muutos tai lapsella alkaa tai päättyy vuorohoidon tarve. Ilmoita tässä kohdassa myös (tai muulla tavalla maksujen valmistelijalle), jos olet käynyt antamassa suostumuksen palkka-, etuus- tai eläketietojen tarkistamiseen Tulorekisteristä kesken toimintakauden edellisen maksupäätöksen jälkeen (tämä tieto ei välity automaattisesti maksun valmisteluun).

Asiointipalvelun Päätökset-osio sisältää:
​• Sijoitus- ja maksupäätökset (Kaikki varhaiskasvatuksessa tehdyt sijoitus- ja maksupäätökset näkyvät eDaisyssa Päätökset-kohdassa. Paperisia päätöksiä ei lähetetä postitse).

eDaisy-asiointipalveluun pääset tätä linkkiä klikkaamalla

Anttonen Kirsi

Varhaiskasvatusjohtaja

040 834 1695

kirsi.anttonen(at)juva.fi

Varhaiskasvatuksen johtaminen, varhaiskasvatuspaikoista ja asiakasmaksuista päättäminen, palveluneuvonta

Tamminen Nina

Toimistosihteeri

040 013 5012

nina.tamminen(at)juva.fi

Varhaiskasvatuksen palveluneuvonta, asiakasmaksujen valmistelu ja laskutus