Suoraan sisältöön

Juvalaista maataloutta

Juvalla maatalous on tärkeä elinkeino. Vaikka yhä useampi tila on siirtynyt karjataloudesta kasvituotantoon, on maidontuotanto Juvalla edelleen merkittävää. Intensiivinen kananmunantuotanto on kunnassamme aloitettu vasta joitakin vuosia sitten, mutta olemme jo valtakunnallisestikin  merkittävä munantuottajakunta. Ja hyviä hevosiahan Juvalla on aina ollut!

Puutarhatuotantoa päätuotantosuuntanaan harjoittaa neljätoista maatilaa. Juvalla sijaitsee vihannesten jatkojalostukseen erikoistunut yritys Salico ja samalla tontilla myös tuottajien omistama tukkumyyntiyritys Mestariviljelijät Oy. Kaikkein uusimpana tulokkaana juvalaisessa ruoanjalostuksessa on luomuruokiin erikoistunut ruokatehdas Krunex Oy. Luonnonmukaista (luomu) tuotantoa harjoittaa Juvan maatiloista 16 % ja peltoalasta luomussa on 22 %.

Tilastoa 31.12.2018

 • Aktiivimaatiloja 257
 • Lypsykarjatiloja 43
 • Muuta nautakarjataloutta 19
 • Hevostiloja 6
 • Siipikarjaa 6
 • Puutarhatalouden tuottajia 10
 • Viljan, heinän ja muiden kasvien tuottajia 166
 • Luomutuottajia 47
 • Peltoa 8616 ha

Maataloustoimiston palvelut

Juvan kunnan maaseututoimisto on osa Rantasalmen kunnan hallinnoimaa JJRS-maaseututointa. Maaseututoimea johtaa maaseutupäällikkö. Juvan, Joroisten, Sulkavan ja Rantasalmen kuntien maaseututoimistot palvelevat kaikkina arkipäivinä; yhteystiedot alla.
Maaseutuhallinnon tehtäviin kuuluu mm.

 • maataloustukiin liittyvä asiakaspalvelu; hakemusten vastaanotto, käsittely ja maksatus; tuenhakuun liittyvä yleinen neuvonta
 • petovahinkoasiat (myös maatalouteen kuulumattomat): katselmukset ja korvauskäsittely
 • muu hallinnon vaatima valvonta ja tarkastukset, mm. hukkakauraseuranta
 • rahoitusneuvonta

Lomatoimiston palvelut

Juvan lomatoimi kuuluu Rantasalmen paikallisyksikköön. Toimintaa johtaa Rantasalmelta käsin lomituspäällikkö ja Juvan kunnan lomatoimistossa palvelua tarjoaa johtava lomittaja; yhteystiedot alla.

Juvan kunnan lomatoimisto on auki kaikkina arkipäivinä. Monet lomitusten hallinnointiin liittyvät asiat voi hoitaa myös Internetin kautta osoitteessa www.lomitus.fi. Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla.

Lomatoimiston tehtävät

 • karjatalousyrittäjien vuosiloman järjestäminen joko kunnan omana palveluna tai ostopalveluna (vuonna 2019 yrittäjien lomaoikeus on 26 päivää vuodessa)
 • maatalousyrittäjän sijaisavun järjestäminen sairaslomien ym. lomituspalvelulain mukaisten tilapäisten työvapaiden ajalle
 • maksullisen lomituksen järjestäminen joko 120 tunnin tuettuna maksullisena lomituksena tai täysin maksullisena lomituksena

 Lomittajan työssä yhdistyy luonnonläheisyys ja nykytekniikka. Työ sopii monelaisille ihmisille.

Yhteystiedot:

Härkönen Anitta

Johtava lomittaja

040 552 5759

Maatalousyrittäjien loma-asiat

Leväinen Sirpa

Maaseutupäällikkö

040 725 0284

Vastaa Rantasalmen, Joroisten, Juvan ja Sulkavan yhteistoiminta-alueen maaseutuhallinnosta

Närhi Satu

Maaseututoimen sihteeri

040 013 5050

satu.narhi(at)juva.fi

Maaseututoimen sihteeritehtävät, tukien maksatusasiat (Juva, Sulkava)