Suoraan sisältöön

Yhteistyötoimikunta 1.6.2017 - 31.5.2021

Juvan yhteistyötoimikunta toimii kunnan ja henkilöstön välisenä yhteistoimintaelimenä sekä työsuojelutoimikuntana.

Sopimuksen mukaan yhteistyötoimikunnan toimikausi on neljä vuot­ta. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Pu­heen­joh­ta­juus ja varapuheenjohtajuus vaihtuvat vuorovuosina siten, et­tä parillisina vuosina puheenjohtajana on työntekijöiden edustaja ja pa­rit­to­mi­na vuosina työnantajan edustaja.

Yhteistyötoimikuntaan kuuluu henkilöstöä edustavina jäseninä kolme pääluottamusmiestä sekä työsuojeluvaltuutettu ja varatyösuojeluvaltuutettu. Työnantajan edustajina yhteistyötoimikunnassa on kunnanhallituksen puheenjohtaja, kolme kunnanhallituksen jäsentä (ja heille nimetyt varajäsenet) kunnanjohtaja, henkilöstöasioista vastaava viranhaltija (hallintojohtaja), sivistysjohtaja sekä työsuojelupäällikkö.

Yhteistyötoimikunnan jäsenet:

Simoska Mervi                             kunnanjohtaja, työnantajan edustaja

Haakana Anne                            sivistysjohtaja, työnantajan edustaja

Kinnunen Antti                             hallintojohtaja, henkilöstöasioista vastaava viranhaltija

Laukkanen Sirpa                         Juko

Tarkiainen Sanna                       JHL

Kontra Lasse                                Jyty

Kankkunen Vesa                        työsuojelupäällikkö

Pyykkö Pertti                                 työsuojeluvaltuutettu

Pasonen Timo                              kunnanhallituksen edustaja
(varaj. Heinonen Mervi)

Paunonen Tapio                          kunnanhallituksen edustaja
(varaj. Kietäväinen Aira)

Rautio Ari                                       kunnanhallituksen edustaja
(varaj. Häkkinen Markku)