Suoraan sisältöön

VESIHUOLTOTIEDOTE

Järvi-Saimaan Palvelut Oy suorittaa vesijohtoverkoston korjaustöitä 22.10.2020 klo 8.00 – 13.00 Juvan Kirkonkylässä. Tarkempi alue on Jukajärventien, Jukaisentien ja Voudinpolun alueella. Veden jakelu keskeytyy ja vedessä saattaa ilmetä värjäytymistä. Katkos voi olla arvioitua lyhyempi.

Huoltotöiden ajaksi kannattaa varata juomavettä.

Lisätiedot:

Vesihuoltopäällikkö Jouni Heikkinen 044 417 5272

Vastaava laitosmies Tero Kauppinen 044 417 5814

Kunnan ja kuntalaisten parhaaksi

Kuntalaki ja hallintolaki ohjaavat pääasiassa kunnan päätöksentekomenettelyä. Eri hallinnonaloilla on lisäksi monia omia menettelyä koskevia säännöksiä. 

Juvan kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittu 27-jäseninen valtuusto. 

Valtuusto nimittää kunnanhallituksen, joka vastaa kunnan hallinnon ja taloudenhoidosta. Se johtaa kunnan hallintoa ja valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat. Se myös valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa.

Juvan kunnan lautakunnat ja johtokunnat valvovat ja ohjaavat oman tehtäväalansa toimintaa. Ne huolehtivat myös toiminnan, talouden ja organisaation suunnittelusta, kehittämisestä ja seurannasta. Lautakunnat valitsee kunnanvaltuusto.

Hallitukselle ja lautakunnille asioita valmistelevat toimialojen johtajat ja päälliköt. Esittelijänä toimi kunkin toimialan johtaja, kunnanhallituksessa kunnanjohtaja. 

Juvan kunnassa on nimetty myös nuorisovaltuusto (R.A.T.A.S.), vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto.