Suoraan sisältöön

Ympäristönsuojelu

Meille kaikille on tärkeää huolehtia ympäristöstämme, jossa elämme ja asumme.
Ympäristönsuojelulla tarkoitetaan kaikkea sitä ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka tarkoituksena on estää ympäristön saastuminen ja säilyttää ympäristön tila hyvänä. 

Useisiin ympäristöön liittyviin toimintoihin tarvitaan erinäisiä lain määräämiä lupia.

Juvan kunnan ympäristösihteeri neuvoo, opastaa ja valvoo ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa. Näitä ovat esimerkiksi ympäristöluvat, maa-ainesluvat, vesien suojelu ja rantojen ruoppaaminen. Lisäksi on muita lain asettamia velvoitteita, kuten melua ja tärinää koskevat ilmoitusvelvollisuudet ja lannan aumausilmoitukset. 

Lue lisää ympäristöön liittyvistä asioista, joihin saa laajemmin tietoa valtion ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.

Lindström Leo

Rakennustarkastaja

040 576 9251

leo.lindstrom(at)juva.fi

Myöntää maisemointiluvat ja vastaa puiden kaadosta asemakaava-alueella.

Piikki Tarja

Lupa- ja valvontasihteeri

040 013 5052

tarja.piikki(at)juva.fi

Lupa- ja valvontasihteerin tehtävänä on ohjata ja neuvoa ympäristönsuojelu asioissa. Toimii myös ympäristösihteerin sijaisena.

Turpeinen Heli

Ympäristösihteeri

040 508 3825

heli.turpeinen(at)juva.fi

Neuvoo, ohjaa ja opastaa ympäristöön liittyvissä asioissa. Käsittelee maa-aines- ja ympäristöluvat sekä ympäristöön liittyvät ilmoitukset.