Suoraan sisältöön

Juvan kunta kiristää varotoimenpiteitä koronaan aiempien lisäksi

Kunnanvirasto suljetaan 19.3.2020 alkaen toistaiseksi siten, että ainoastaan aulaan pääsy on mahdollista. Asiointipiste jatkaa aulassa toimintaansa. Nuorisopalvelut ja Toimintatalo on suljettu. Juvan kunnan linja-autovuorojen (Kaskii, Vuorenmaa, Koikkala, Siikakoski) liikennöinti keskeytetään. Haja-asutusalueen asiointireitit ajetaan normaalisti. Kuljetus asiointireiteille on tilattava kuljettajalta etukäteen. Julia-monipalveluauton toiminta keskeytyy toistaiseksi. Koulutoiminnan lähiopetukseen laajennuksia 0.-3. -luokkalaisille 23.3.2020 alkaen.

Tästä klikkaamalla voit lukea lisää

Ympäristönsuojelu

Meille kaikille on tärkeää huolehtia ympäristöstämme, jossa elämme ja asumme.
Ympäristönsuojelulla tarkoitetaan kaikkea sitä ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka tarkoituksena on estää ympäristön saastuminen ja säilyttää ympäristön tila hyvänä. 

Useisiin ympäristöön liittyviin toimintoihin tarvitaan erinäisiä lain määräämiä lupia.

Juvan kunnan ympäristösihteeri neuvoo, opastaa ja valvoo ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa. Näitä ovat esimerkiksi ympäristöluvat, maa-ainesluvat, vesien suojelu ja rantojen ruoppaaminen. Lisäksi on muita lain asettamia velvoitteita, kuten melua ja tärinää koskevat ilmoitusvelvollisuudet ja lannan aumausilmoitukset. 

Lue lisää ympäristöön liittyvistä asioista, joihin saa laajemmin tietoa valtion ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.

Piikki Tarja

Ympäristötoimensihteeri

040 013 5052

tarja.piikki(at)juva.fi

Ympäristötoimensihteerin tehtävänä on ohjata ja neuvoa ympäristönsuojelu asioissa.

Sorjonen Pekka

Ympäristösihteeri

040 508 3825

pekka.sorjonen(at)juva.fi

Neuvoo, ohjaa ja opastaa ympäristöön liittyvissä asioissa. Käsittelee maa-aines- ja ympäristöluvat sekä ympäristöön liittyvät ilmoitukset.