Suoraan sisältöön

Suunnitelmallista ja ohjattua toimintaa

Kuntalaki on kuntien toimintaa ohjaava yleislaki. Kuntalain lisäksi monet muut säädökset määrittelevät kunnan toimintaa. Ne myös velvoittavat laatimaan erilaisia suunnitelmia ja asiakirjoja. Kunta toki selvittää ja suunnittelee myös eri asioita aivan itse, vapaaehtoisesti.

Juvalla kuntasuunnittelua tehtiin jo silloin, kun se ei ollut pakollista. Ensimmäisetä pitkän tähtäimen suunnitelmat laadittiin jo 1970-luvun alkupuolella ensimmäisinä Suomessa. Sen jälkeen suunnitteluvelvoite on muuttunut lakisääteiseksi.

Näiltä sivuilta löydät kootusti kunnan toimintaa ohjaavia erilaisia strategioita, suunnitelmia ja toimintaohjeita. Osa niistä on laadittu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

Kuntastrategia on kuntalain mukainen asiakirja. Juvan kunnanavaltuusto hyväksyi kunnan strategian joulukuussa 2017. Juvan stategiassa määritellään kunnan visio, tavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Juvan kunnan kuntastrategia (pdf, 995 Kt) 

Kunnanvaltuuso hyväksyy vuoden loppuun mennessä taloussuunnitelman seuraavalle kolmelle vuodelle. Sen ensimmäinen vuosi on sitova talousarvio hyväksymistä seuraavalle vuodelle.

Juvan kunnan talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023 (pdf 10 Mt)

Hyvinvointisuunnitelman hyväksyy vuosittain kunnanvaltuuto. Se nimensä mukaisesti asettaa tavoitteita kuntalaisten hyvinvoinnille ja sen kehittämiselle. Hyvinvointiraportti puolestaan kertoo, kuinka hyvin suunnitelman mukaisiin tavoitteisiin on päästy.

Juvan kunnan hyvinvointisuunnitelma 2021 (pdf 198 kt)

Juvan kunnan hyvinvointiraportti 2020 (pdf, 2,59 Mt)

Vanhus- ja vammaisneuvostot ovat hyväksyneet oman toimintansa ohjenuoriksi toimintaohjeet. 

Juvan kunnan vanhusneuvoston toimintaohje (pdf, 119 Kt)

Juvan kunnan vammaisneuvoston toimintaohje (pdf, 122 Kt)