Suoraan sisältöön

HÄIRIÖTIEDOTE 

Järvi-Saimaan Palvelut Oy suorittaa Juvan taajamassa Partalan, Kummunmäen ja Urheilukentän alueella viemäriverkoston tutkimuksia savukoemenetelmällä. Savukokeet suoritetaan maanantaina ja tiistaina 17.6.–18.6.2024 klo 08.00–16.00 (arvio).

Savukokeilla on tarkoitus tutkia viemäriverkoston kuntoa ja paikallistaa ne kohdat ja kiinteistöt, joiden alueelta jätevesiviemäriin johdetaan hulevesiä.

Lue tästä koko tiedote (pdf 208 kt)

Lisätietoja saat tarvittaessa vesihuoltomestari Jarmo Viita puh. 050 479 0525 ja vesihuollon päivystysnume­rosta 0400 255 195. Asukkaita pyydetään ilmoittamaan, mikäli merkkisavua pääsee kokeen aikana rakennusten sisätiloihin.

Järvi-Saimaan Palvelut Oy

Suunnitelmallista ja ohjattua toimintaa

Kuntalaki on kuntien toimintaa ohjaava yleislaki. Kuntalain lisäksi monet muut säädökset määrittelevät kunnan toimintaa. Ne myös velvoittavat laatimaan erilaisia suunnitelmia ja asiakirjoja. Kunta toki selvittää ja suunnittelee myös eri asioita aivan itse, vapaaehtoisesti.

Juvalla kuntasuunnittelua tehtiin jo silloin, kun se ei ollut pakollista. Ensimmäisetä pitkän tähtäimen suunnitelmat laadittiin jo 1970-luvun alkupuolella ensimmäisinä Suomessa. Sen jälkeen suunnitteluvelvoite on muuttunut lakisääteiseksi.

Näiltä sivuilta löydät kootusti kunnan toimintaa ohjaavia erilaisia strategioita, suunnitelmia ja toimintaohjeita. Osa niistä on laadittu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

Kuntastrategia on kuntalain mukainen asiakirja. Juvan kunnanavaltuusto hyväksyi kunnan strategian joulukuussa 2021. Juvan stategiassa määritellään kunnan visio, tavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Juvan kunnan kuntastrategia 2022-2025(pdf, 576 kt) 

Kunnanvaltuuso hyväksyy vuoden loppuun mennessä taloussuunnitelman seuraavalle kolmelle vuodelle. Sen ensimmäinen vuosi on sitova talousarvio hyväksymistä seuraavalle vuodelle.
Avaa tästä Juvan kunnan talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026 (pdf 4,3 Mt)
Avaa tästä Juvan kunnan talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025 (pdf 3,11 Mt)


Hyvinvointisuunnitelman hyväksyy vuosittain kunnanvaltuuto. Se nimensä mukaisesti asettaa tavoitteita kuntalaisten hyvinvoinnille ja sen kehittämiselle. Hyvinvointiraportti puolestaan kertoo, kuinka hyvin suunnitelman mukaisiin tavoitteisiin on päästy.
Avaa tästä Juvan kunnan hyvinvointisuunnitelma 2024-2025 (pdf 15,2 Mt)
Avaa tästä Juvan kunnan hyvinvointisuunnitelma 2023 (pdf 291 kt)

Vanhus- ja vammaisneuvostot ovat hyväksyneet oman toimintansa ohjenuoriksi toimintaohjeet. 
Avaa tästä Juvan kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaohje (pdf, 461 kt)

Juvan kunnanvaltuusto on hyväksynyt 15.11.2021 kokouksessaan Juvan ilmasto-ohjelman vuosille 2022-2035
Avaa tästä Juvan kunnan ilmasto-ohjelma 2022-2035 (pdf, 998 kt)