Suoraan sisältöön

Rakennusvalvonnan perimät maksut

Kunnat tarvitsevat  maksutuloja rakennusvalvontatehtävän toimintaedellytysten turvaamiseksi ja asiakaspalvelun sähköisen asioinnin investointeihin. Juvan kunnassa on parin vuoden välein tarkasteltu rakennusvalvonnan taksoja pienillä hinnan korotuksilla. Kuntaliiton oheistuksen mukaan rakennusvalvonnan menot suositellaan katettavaksi rakennusvalvonnan tuloilla. 

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun. Maksun perusteet määrätään taksassa maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. Maksujen eli taksan perusteena on myös muita säännöksiä, kuten arava-, maaseutuelinkeino-, pelastus-, väestötieto-, uhkasakko- ja naapurisuhdelaki sekä näihin liittyvät asetukset.

Juvan kunnassa lupa- ja valvontasihteeri huolehtii rakennusvalvonnan laskutuksesta. Laskutus tehdään lupapäätöskohtaisesti. Esimerkiksi, jos päätöksessä on määrätty neljä katselmusta, mutta pyydät rakennustarkastajan suorittamaan vain kaksi katselmusta, laskutetaan kuitenkin neljän katselmuksen mukaisesti. 

Rakennusvalvonnan taksa 1.1.2023 alkaen, (PDF283kt)