Suoraan sisältöön

Yksityistiet

Kunnassamme on satoja kilometrejä yksityisteitä. Kunnan tehtävänä on yksityistieverkon kunnossapidon ja parantamisen avustaminen, jotta teiden liikennöitävyys säilyisi hyvänä.

Yksityistien hallinnosta, tiemaksuista ja tien kunnosta vastaa kunkin tien tiekunta, joka muodostuu tieosakkaista. Tiekunnat vahvistavat kokouksissaan tiensä osakkaat ja myöntävät ulkopuolisille tien käyttöoikeuden. Satunnainen yksityistien käyttäminen on kunnan avustusta saavilla teillä sallittua. Tiekuntien toiminnasta ja yksityisteistä lisätietoa antaa Suomen tieyhdistys ry joka on tie- ja liikennealan asiantuntija ja vaikuttaja.  

Kunnan valtuudet yksityistieasioissa väheni 1.1.2019 voimaan tulleen uuden yksityistielain myötä. Kunnalta, jossa toimielimenä on tiejaosto, poistui yksityistielain mukaiset tietoimitustehtävät. Tiejaosto ei perusta uusia tiekuntia eikä ratkaise tiekuntien erimielisyyksiä.
Yksityistieasioista neuvominen ja opastaminen kuuluu kunnassa ympäristötoimensihteerille.

Tiejaoston toiminta

Tiejaoston tehtävänä on myöntää vuosittain yksityisteille harkinnanvaraisia avustuksia. Niitä ovat kunnossapito- ja perusparannusavustukset. Kunnossapitoavustukset myönnetään merkityksellisille yksityisteille kunnossapitokuluihin. Avustuksen määrä on 45-70 % laskennallisista kunnossapitokuluista. Avustukset tulee hakea kunkin vuoden elokuun loppuun mennessä. Kunnossapitoavustuksiin perustuen, kunta suorittaa tietarkastuksia ja valvoo näin avustusten käyttöä. Tiejaosto antaa kunnan suostumuksen pysyvien liikennemerkkien asettamiseen yksityisteille tiekuntien hakemuksesta.

Yksityistien kunnossapitoavustushakemus (PDF,99kt)

Piikki Tarja

Ympäristötoimensihteeri

040 013 5052

tarja.piikki(at)juva.fi

Yksityistieasioiden erityisasiantuntija. Neuvoo, opastaa ja ohjaa yksityistieasioissa sekä hoitaa kunnalle kuuluvat yksityistieasiat.