Suoraan sisältöön

Meidän Juva - onnellisten yhteisö

Jokaisella kunnalla on lain mukaan oltava strategia. Juvan kunnanvaltuusto on hyväksynyt Juvan kunnan strategian joulukuussa 2021. Sen mukaan Juva on viihtyisä, vireä ja verkostoitunut maaseutukeskus vitostien varressa. Juva elää puhtaasta ruoasta, luonnosta, puusta, matkailusta ja palveluista.

Arvot kaiken perustana

Juvan kunnan toiminta perustuu strategiassa hyväksyttyihin arvoihin:  Vastuullisuus - Yrittäjyys - Yhdessä tekeminen.

Vastuullisuus

Kannamme vastuuta kunnan ja kuntalaisten tulevaisuudesta. Pidämme kunnan talouden kunnossa ja siten varmistamme hyvinvoinnin Juvalla. Huolehdimme elinympäristöstä ja luonnosta. Maaseudun perinteiden mukaisesti haluamme jättää Juvan paremmassa kunnossa seuraavalle sukupolvelle. Päätöksiä tehdessä arvioimme niiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi.


Yrittäjyys

Yrittäjyys on kunnan elinvoiman perusta ja luo kuntaan hyvinvointia. Autamme yrityksiä niiden kehittämis- ja investointihankkeissa. Toimimme aktiivisesti verkostoissa luoden edellytyksiä yritysten toiminnalle ja kehittymiselle. Yrittäjämäinen asenne näkyy toiminnassamme joustavuutena ja aktiivisena Juvan puolesta toimimisena.


Yhdessä tekeminen

Yhteistyökyky on keskeinen osa kunnan organisaation osaamista ja yksi kunnan menestystekijöistä. Mahdollistamme kuntalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen hyödyntäen laajasti erilaisia vaikuttamiskanavia. Tuemme kuntalaisten aktiivisuutta ja kohtelemme kaikkia tasapuolisesti.

Tutustu tästä Juvan kunnan strategiaan Meidän Juva - onnellisten yhteisö (pdf, 576 kt)