Suoraan sisältöön

Juva 600 - ihmisten yhteisö

Jokaisella kunnalla on lain mukaan oltava strategia. Juvan kunnanvaltuusto on hyväksynyt Juvan kunnan strategian joulukuussa 2017. Sen mukaan Juva on viihtyisä, vireä ja verkostoitunut maaseutukeskus Viitostien varressa. Juva elää elintarvikkeista, puusta, luonnosta, matkailusta ja palveluista.

Arvot kaiken perustana

Juvan kunnan toiminta perustuu strategiassa hyväksyttyihin arvoihin:  Vastuullisuus - Yrittäjyys - Yhdessä tekeminen.

Vastuullisuus

Vastuullisuus merkitsee vastuuta kunnan ja kuntalaisten tulevaisuudesta. Kunnan talous pidetään hyvässä kunnossa, koska vain siten voimme varmistaa pitkän aikavälin hyvinvoinnin Juvalla. Huolehdimme elinympäristöstä ja luonnosta. Maaseudun perinteiden mukaisesti haluamme jättää Juvan paremmassa kunnossa seuraavalle sukupolvelle. 


Yrittäjyys

Yrittäjyys on kunnan elinvoiman perusta. Yrittäjyys ja työ luovat kuntaan hyvinvointia. Toimimme aktiivisesti verkostoissa luoden edellytyksiä yritystoiminnalle ja niiden kehittymiselle.


Yhdessä tekeminen

Juva on ihmisten yhteisö. Kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti. Tuemme kuntalaisten omaa aktiivisuutta ja toteutamme asioita kumppanuuden periaatteella. Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi. Teemme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyökyky on keskeinen osa kunnan organisaation osaamista ja yksi kunnan menestystekijöistä. Mahdollistamme kuntalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen hyödyntäen laajasti erilaisia vaikuttamiskanavia.

Tutustu tästä Juvan kunnan strategiaan Juva 600 - ihmisten yhteisö (pdf, 995 Kt)