Suoraan sisältöön

Juvan kunta kiristää varotoimenpiteitä koronaan aiempien lisäksi

Kunnanvirasto suljetaan 19.3.2020 alkaen toistaiseksi siten, että ainoastaan aulaan pääsy on mahdollista. Asiointipiste jatkaa aulassa toimintaansa. Nuorisopalvelut ja Toimintatalo on suljettu. Juvan kunnan linja-autovuorojen (Kaskii, Vuorenmaa, Koikkala, Siikakoski) liikennöinti keskeytetään. Haja-asutusalueen asiointireitit ajetaan normaalisti. Kuljetus asiointireiteille on tilattava kuljettajalta etukäteen. Julia-monipalveluauton toiminta keskeytyy toistaiseksi. Koulutoiminnan lähiopetukseen laajennuksia 0.-3. -luokkalaisille 23.3.2020 alkaen.

Tästä klikkaamalla voit lukea lisää

Vesiensuojelu, luonnonvesien ja järvien vedenlaatu

Jätevesikäsittelyssä ja muista toiminnoista ei saa aiheutua vesistöön pilaantumisen vaaraa. Pilaantumisepäilyissä tulee ottaa yhteys kunnan ympäristösihteeriin.  Hän edustaa myös vesilain paikallista valvontaviranomaista. 

Juvan järvien ja jokien vedenlaadusta on vaihtelevasti tietoja. Vesistöjä on tutkineet mm. Elelä-Savon ympäristökeskus ja kunnan ympäristölautakunta. Vesistökuormitusta aiheuttavat toimijat mm. turvetuottajat, kalankasvattajat  sekä kunta jätevesipuhdistamonsa takia on ympäristöluvassaan velvoitettu seuraamaan  kuormitettavan vesistön tilaa.

Vedenlaatutietoja saa ympäristösihteeriltä ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jonne on myös kirjattu pintavesien tilatietoja. 

Ympäristöhallinon yhteinen verkkopalvelu on koonnut myös järvien ja jokien vesienlaadusta tietoa valtakunnalliseen Vesikartta -palveluun