Suoraan sisältöön

HUOMIO - KUHALAMMENTIEN ASUKKAAT JUVAN KIRKONKYLÄSSÄ

Kuhalammentiellä on ollut viemäritukos, joka on avattu.

Kuhalammentien asukkaita pyydetään tarkastamaan asuinrakennustensa kellari- ym. tilat, ettei vettä ole päässyt ko. tiloihin.

Kuhalammentien viemärilinja huuhdellaan 28.10.2020 paineyhdistelmäautolla.

Mahdolliset yhteydenotot:

Vesihuoltopäällikkö Jouni Heikkinen 044 417 5272

Vastaava laitosmies Tero Kauppinen 044 417 5814

Vesiensuojelu, luonnonvesien ja järvien vedenlaatu

Jätevesikäsittelyssä ja muista toiminnoista ei saa aiheutua vesistöön pilaantumisen vaaraa. Pilaantumisepäilyissä tulee ottaa yhteys kunnan ympäristösihteeriin.  Hän edustaa myös vesilain paikallista valvontaviranomaista. 

Juvan järvien ja jokien vedenlaadusta on vaihtelevasti tietoja. Vesistöjä on tutkineet mm. Elelä-Savon ympäristökeskus ja kunnan ympäristölautakunta. Vesistökuormitusta aiheuttavat toimijat mm. turvetuottajat, kalankasvattajat  sekä kunta jätevesipuhdistamonsa takia on ympäristöluvassaan velvoitettu seuraamaan  kuormitettavan vesistön tilaa.

Vedenlaatutietoja saa ympäristösihteeriltä ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jonne on myös kirjattu pintavesien tilatietoja. 

Ympäristöhallinon yhteinen verkkopalvelu on koonnut myös järvien ja jokien vesienlaadusta tietoa valtakunnalliseen Vesikartta -palveluun