Suoraan sisältöön

HUOMIO - KUHALAMMENTIEN ASUKKAAT JUVAN KIRKONKYLÄSSÄ

Kuhalammentiellä on ollut viemäritukos, joka on avattu.

Kuhalammentien asukkaita pyydetään tarkastamaan asuinrakennustensa kellari- ym. tilat, ettei vettä ole päässyt ko. tiloihin.

Kuhalammentien viemärilinja huuhdellaan 28.10.2020 paineyhdistelmäautolla.

Mahdolliset yhteydenotot:

Vesihuoltopäällikkö Jouni Heikkinen 044 417 5272

Vastaava laitosmies Tero Kauppinen 044 417 5814

Ympäristöluvat, ilmoitusmenettely ja rekisteröinnit

Ympäristölupa tarvitaan toiminnoille, joista voi aiheutua haitallisia vaikutuksia lähiympäristöön, vesistöön, maaperään tai ilmaan.

Laitokset ja toiminnat jotka tarvitsevat ympäristöluvan, on lueteltu ympäristönsuojeluasetuksessa. Useimmiten luvan käsittelijänä on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Suurien hankkeiden lupa-asiat käsitellään joko alueellisessa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY) tai aluehallintovirastossa (AVI).

Tavallisimmat kunnissa käsiteltävät ympäristöluvat ja rekisteröinnit koskevat polttoainejakeluasemia, ampumaratoja sekä murskaus- ja asfalttiasemia. Ilmoitusmenettelyn piirissä ovat mm. isot eläinmaatilat. Lupahakemusten ja ilmoitusten johdosta tehtävillä päätöksillä vähennetään ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. 

Lupakäsittely kestää yleensä vähintään kolme kuukautta, joten hakemus kannattaa laittaa ajoissa vireille. Lupakäsittelystä peritään kunnan taksan mukainen, laitoskohtainen maksu(PDF,63kt).