Suoraan sisältöön

Juvan kunta kiristää varotoimenpiteitä koronaan aiempien lisäksi

Kunnanvirasto suljetaan 19.3.2020 alkaen toistaiseksi siten, että ainoastaan aulaan pääsy on mahdollista. Asiointipiste jatkaa aulassa toimintaansa. Nuorisopalvelut ja Toimintatalo on suljettu. Juvan kunnan linja-autovuorojen (Kaskii, Vuorenmaa, Koikkala, Siikakoski) liikennöinti keskeytetään. Haja-asutusalueen asiointireitit ajetaan normaalisti. Kuljetus asiointireiteille on tilattava kuljettajalta etukäteen. Julia-monipalveluauton toiminta keskeytyy toistaiseksi. Koulutoiminnan lähiopetukseen laajennuksia 0.-3. -luokkalaisille 23.3.2020 alkaen.

Tästä klikkaamalla voit lukea lisää

Ympäristöluvat, ilmoitusmenettely ja rekisteröinnit

Ympäristölupa tarvitaan toiminnoille, joista voi aiheutua haitallisia vaikutuksia lähiympäristöön, vesistöön, maaperään tai ilmaan.

Laitokset ja toiminnat jotka tarvitsevat ympäristöluvan, on lueteltu ympäristönsuojeluasetuksessa. Useimmiten luvan käsittelijänä on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Suurien hankkeiden lupa-asiat käsitellään joko alueellisessa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY) tai aluehallintovirastossa (AVI).

Tavallisimmat kunnissa käsiteltävät ympäristöluvat ja rekisteröinnit koskevat polttoainejakeluasemia, ampumaratoja sekä murskaus- ja asfalttiasemia. Ilmoitusmenettelyn piirissä ovat mm. isot eläinmaatilat. Lupahakemusten ja ilmoitusten johdosta tehtävillä päätöksillä vähennetään ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. 

Lupakäsittely kestää yleensä vähintään kolme kuukautta, joten hakemus kannattaa laittaa ajoissa vireille. Lupakäsittelystä peritään kunnan taksan mukainen, laitoskohtainen maksu(PDF,63kt).