Suoraan sisältöön

Lautakunnat ja jaostot 

Juvalla on kuusi lautakuntaa: kunnanvaltuuston vaalilautakunta, tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, kasvatus- ja opetuslautakunta, hyvinvointilautakunta ja tekninen lautakunta. Yhteislautakuntia naapurikuntien kanssa ovat ympäristölautakunta ja maaseutulautakunta.

Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus nimeää oman edustajan kuhunkin lautakuntaan. Lautakuntien lisäksi kunnassa voi toimia myös jaostoja/johtokuntia, jotka on asetettu liikelaitoksen tai jonkin rajatun tehtävän hoitamista varten. Lautakuntien ja jaostojen toiminnasta määrätään kunnan hallintosäännössä.

Kunnan edun turvaajia

Kunnanvaltuusto nimeää toimikaudekseen myös maallikkojäsenet Etelä-Savon käräjäoikeuden lautamiehiksi. Lisäksi se valisee uskotut miehet kiinteistötoimituksiin, jotka edustavat kuntaa.

Käräjäoikeuden lautamiehet v. 2017 - 2021
 

j. = jäsen

j. Roikonen Juha
0407 255 088
juha.roikonen(at)pp.inet.fi

j. Mattila Jaakko
0407 052 221
jaska.mattila(at)luukku.com

j. Kähärä Hannu
0503 448 365
hannu.r.kahara(at)gmail.com

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet v. 2017 - 2021

j. Väänänen Mika
0500 358 630
mika1vaananen(at)gmail.com

j. Teittinen Esa
0405 348 479
esa.teittinen(at)gmail.com

j. Ahonen Paavo 
0458 945 848
p.papukka(at)gmail.com

j. Ripaoja Esko
0400 222 145
esko.ripaoja(at)fimnet.fi

j. Matiskainen Erkki
0405 588 335
erkki.matiskainen(at)gmail.com

j. Pärnänen Pekka
0400 929 329
pekka.parnanen(at)luukku.com

j. Väänänen Veli-Pekka
0405 604 969

j. Martikainen Jorma
0400 495 941
martikainenjorma905(at)gmail.com

j. Laitinen Vesa
0400 138 107
vesa.laitinen(at)pp2.inet.fi