Suoraan sisältöön

Juvan varhaiskasvatuksessa on käytössä sähköinen varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä Daisy. Daisy varhaiskasvaus sisältää kaksi huoltajille kaksi eri toimintakokonaisuutta eDaisyn ja DaisyFamilyn.

eDaisyn avulla huoltajat täyttävät hakemukset ja pääsevät lukemaan varhaiskasvatukseen liittyvät päätökset sähköisesti vahvaa tunnistautumista käyttäen. eDaisyssä huoltajat kirjautuvat aina vahvalla tunnistautumisella. Varhaiskasvatukseen liittyvien hakemusten käsittelyjen yhteydessä tehtävät, viralliset viranhaltijapäätökset, ilmestyvät huoltajille näkyviin käsittelijän asettamana tiedoksiantopäivänä. Samalla heille lähetetään sähköpostitiedote uudesta varhaiskasvatuksen päätöksestä. Kaikki tämä tapahtuu helposti ja turvallisesti eDaisyn avulla.

DaisyFamilyn avulla huoltajat pääsevät helposti ja suunnitelmallisesti osallistumaan varhaiskasvatuksen arkeen yhdessä varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa. DaisyFamilyssä uuden varhaiskasvatussuunnitelman (VaSu) täyttäminen, lisääminen ja lukeminen edistävät yhteistyötä varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa. Huoltajien ajallaan tekemät hoitoaikavaraukset antavat Daisy-järjestelmälle perustan automaattisille suunnitelmille ja läsnäolotietojen näkymisen henkilökunnalle.