Suoraan sisältöön

Tietoa asiakirjoista

Jokainen kunnan toimielin, hallitus, valtuusto tai lautakunnat, kokoontuvat sopimanaan aikana. Kokouskutsun yhteydessä toimitetaan myös esityslista, josta käyvät ilmi kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka julkaistaan esityslistan tavoin näillä sivuilla. Kun pöytäkirja julkaistaan, poistuu kokouksen esityslista näkyviltä.  Koska Juva tekee yhteistyötä naapurikuntien kanssa, osa pöytäkirjoista löytyy niiden sivuilta.

Juvan kunnan  pöytäkirjat 31.12.2020 saakka

Juvan kunnan pöytäkirjat 1.1.2021 alkaen

Rantasalmen kunnan  pöytäkirjat

  • Ympäristölautakunnan pöytäkirjat 31.12.2020 saakka (Juva, Rantasalmi, Sulkava yhteislautakunta)
  • Tiejaoksen pöytäkirjat 31.12.2020 saakka (Juva, Rantasalmi, Sulkava yhteislautakunta)
  • Maaseutulautakunnan pöytäkirjat (Joroinen, Juva, Rantasalmi, Sulkava yhteislautakunta)