Suoraan sisältöön

Tietoa asiakirjoista

Jokainen kunnan toimielin, hallitus, valtuusto tai lautakunnat, kokoontuvat sopimanaan aikana. Kokouskutsun yhteydessä toimitetaan myös esityslista, josta käyvät ilmi kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka julkaistaan esityslistan tavoin näillä sivuilla. Kun pöytäkirja julkaistaan, poistuu kokouksen esityslista näkyviltä.  Koska Juva tekee yhteistyötä naapurikuntien kanssa, osa pöytäkirjoista löytyy niiden sivuilta.

Juvan kunnan  pöytäkirjat

Rantasalmen kunnan  pöytäkirjat

  • Ympäristölautakunnan pöytäkirjat (Juva, Rantasalmi, Sulkava yhteislautakunta)
  • Tiejaoksen pöytäkirjat (Juva, Rantasalmi, Sulkava yhteislautakunta)
  • Maaseutulautakunnan pöytäkirjat (Joroinen, Juva, Rantasalmi, Sulkava yhteislautakunta)