Suoraan sisältöön

Maa-aineslupa

Maa-ainesten; soran, hiekan, kiven ja mullan ottamiseen tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.

Ympäristösihteeri käsittelee ja tekee viranhaltijapäätöksellä alle 40 000 kuution suuruiset maa-aineslupakohteet. Yli 40 000 kuution maa-aineslupakohteet ja pohjavesialueella olevat maa-aineslupa -asiat käsitellään ympäristölautakunnassa.

Lupa voidaan myöntää joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta enintään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Luvanvaraisuus ei kuitenkaan koske tavanomaista kotitarveottamista: omille teille tai omiin rakennushankkeisiin voi maaltaan ottaa soraa ilman lupaa.

Lupakäsittely kestää kuulutus- ja valitusaikoineen yleensä kolme kuukautta. Lupakäsittelystä peritään kunnan maa-ainesmaksutaksan mukainen maksu.

Luvansaajan on lisäksi annettava kunnalle vakuus ottamisalueen jälkihoito- ja maisemointitöiden varalta.

Maa-aineslupien hakemuskaavakkeita on saatavissa ympäristöosastolta tai liitetiedostossa olevasta osoitteesta.

Maa-aineslupahakemus (PDF, 170kt) 
 

Täällä näkyvät voimassa olevat maa-aineslupahinnat (PDF, 46 kt).