• Päätös julkaistu 29.10.2020
  • Kuulutus

Vesi- ja viemärilaitoksen taksat

KUULUTUS

Juvan kunnan tekninen lautakunta on kokouksessaan 21.10.2020 § 17 hyväksynyt vesi- ja viemärilaitoksen taksojen korotuksen. Uudet taksat tulevat voimaan 1.1.2021 lukien.

Juvalla 29.10.2020
JUVAN TEKNINEN LAUTAKUNTA