• Päätös julkaistu 14.05.2024
  • Kuulutus

Europarlamenttivaalit 2024

KUULUTUS

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2024

Vaalipäivän äänestys
Europarlamenttivaalit toimitetaan Juvan kunnassa sunnuntaina 9. päivänä kesäkuuta 2024 klo 9-20 seuraavassa äänestyspaikassa:

001 Juvan äänestysalue, Kunnanvirasto, Juvantie 13, Juva.

Vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää vain äänioikeusrekisteriin ja ilmoituskorttiin merkityssä oman äänestysalueensa äänestyspaikassa.

Ennakkoäänestys
Jokainen äänioikeutettu henkilö saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja ulkomailla Suomen edustustoissa.

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana Juvalla toimii Juvan kunnanvirasto, osoite Juvantie 13, Juva.

Ennakkoäänestys toimitetaan europarlamenttivaaleissa kunnanvirastolla seuraavasti:

ke 29.5.2024 – pe 31.5.2024             klo 9.00-18.00
la 1.6.2024 – su 2.6.2024                  klo 10.00-14.00
ma 3.6.2024 – ti 4.6.2024                 klo 9.00-18.00

Äänioikeutetun on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään esim. poliisiviranomaisen antamalla henkilökortilla, passilla, ajokortilla tai kuvallisella Kela-kortilla.

Laitosäänestys
Äänioikeutettu henkilö, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa ennakkoäänestyspaikaksi määrätyssä sosiaalihuollon toimintayksikössä, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa.

Ennakkoäänestyksestä laitoksissa tiedotetaan niissä julkaistavissa kuulutuksissa.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotona kotikunnassaan. Kotiäänestyksessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa käyttää kotiäänestysoikeuttaan, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen klo 16.00 kunnan vaihteen kautta, puh. 040-7551 100. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

JUVAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA