• Päätös julkaistu 24.06.2021
  • Kuulutus

Kuulutus maa-ainesluvan vakuutta koskevasta päätöksestä, Kuljetus Matti Nykänen Ky

KUULUTUS PÄÄTÖKSESTÄ
Maa-ainesluvan vakuutta koskeva päätös

Päätös      
Juvan kunnan ympäristösihteeri on tehnyt maa-ainesluvan vakuudesta päätöksensä 23.6.2021 § 12.
Päätös koskee Kuljetus Matti Nykänen Ky:n maa-ainesaluetta Ollikkalan kylällä.

Kuulutuksen julkaisupäivä
24.6.2021

Päätöksen tiedoksisaannin ajankohta
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä eli 1.7.2021.

Nähtävilläpito
Kuulutus ja lupapäätös ovat 24.6. - 2.8.2021 yleisesti nähtävänä Juvan kunnan verkkosivuilla.
Päätös on nähtävillä myös Juvan kunnanviraston asiointipisteessä: käyntiosoite Juvantie 13, 51900 Juva.

Muutoksenhaku
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Muutoksenhaun viimeinen päivä on 2.8.2021.

Lisätiedot
Ymp.sihteeri Pekka Sorjonen, puh. 040 5083 825 (tiistai-torstai), sposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi

Tästä klikkaamalla voit lukea koko päätöksen § 12/2021 (pdf, 881 kb)