• Päätös julkaistu 01.12.2020
  • Kuulutus

Päätöskuulutus vesilain mukaisessa valitusasiassa, Pengertien ja sillan rakentaminen Syysjärveen välille Särkiniemi-Huhtisaari, Juva

Julkinen kuulutus
Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
1.12.2020

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan taphtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 8.12.2020 ( 7 pv).

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 1.12.2020 nro 20/0082/1, valitus vesitalousasiassa / Pengertien ja sillan rakentaminen Syysjärveen välille Särkiniemi-Huhtisaari, Juva

Luvan hakija
Tuomo Talvela

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 1.12.2020-7.1.2021 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallintooikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 7.1.2021.

Tästä klikkaamalla pääset lukemaan päätöskuulutuksen (pdf, 270 kt)