• Päätös julkaistu 30.01.2020
  • Kuulutus

Julkipanoilmoitus melusta ja tärinästä 5 / 2020

Alla mainittu, ympäristösihteerin melu- ja tärinäilmoitusta koskeva päätös nro 5 / 2020 annetaan oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan valitukseen oikeutettujen tietoon.

Päätöksen antopäivä: 3.2.2020

Lupapäätös on nähtävänä Juvan kunnanviraston ympäristöosastolla 3. kerroksessa osoitteessa Juvantie 13, 51900 Juva. Lisätietoja ympäristösihteeriltä, puh. 040 5083 825, sähköposti pekka.sorjonen(at)juva.fi.

Muutoksenhakuaika on 30 päivää. Muutoksenhaun viimeinen päivä on 4.3.2020, mihin saakka tämä kuulutus pidetään nähtävillä.

Hakija / ilmoittaja: Yksityishenkilö
Kylä, tila, nro / paikka: Juva, Kaskii, Rantala 4:55
Lupa/aihe: Oheisen tilan maa-ainesalueella tehtävä kalliokiven louhinta ja murskaaminen. Työskentelyaika yhteensä noin kuukauden verrran tammi-maaliskuussa. Työskentelyaika arkipäivisin (ma-pe) enintään klo 7.00 - 22.00.

JUVAN KUNTA