• Päätös julkaistu 07.07.2022
  • Kuulutus

Kuulutus Kylmäpuron asemakaavaluonnoksesta

Juvan kunnan tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 22.6.2022 § 31 asettaa Kylmäpuron asemakaavan julkisesti luonnoksena nähtäville.

Samanaikaisesti kaava-asiakirjojen nähtävillä ollessa pyydetään lausunnot eri viranomaistahoilta.

Asemakaavan asiakirjat sekä oheismateriaali ovat nähtävillä Juvan kunnanvirastolla ajalla 7.7. – 8.8.2022 osoitteessa Juvantie 13, kaavoitusosaston ilmoitustaululla III krs ja kunnan internet-sivuilla osoitteessa www.juva.fi/asuminen ja ympäristö/kaavoitus ja tontit/ajankohtaista.

Osallisten, naapurimaanomistajien ja -haltijoiden kirjalliset muistutukset sekä viranomaisten kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 8.8.2022 klo 16:00 mennessä osoitteeseen:

Juvan kunnan tekninen lautakunta
Juvantie 13
51900 Juva

Lisätietoja antavat:
Tekninen johtaja Vesa Kankkunen, puh. 0400 136 209, 
sähköposti: vesa.kankkunen@juva.fi
Kaavoitusinsinööri Henna Arkko, puh. 044 417 5242,
sähköposti: henna.arkko@jarvisaimaanpalvelut.fi
Kaavoitusavustaja Anne Suhonen puh. 0400 158 457,
sähköposti: anne.suhonen@juva.fi

Juva 7.7.2022
JUVAN KUNNAN TEKNINEN LAUTAKUNTA