• Päätös julkaistu 10.11.2021
 • Kuulutus

Kokouskutsu Juvan kunnanvaltuuston 15.11.2021 klo 18.00 pidettävään kokoukseen kunnanvaltuuston istuntosalissa

Yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta paikan päällä tai kunnan YouTube-kanavan kautta.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta
 3. Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisista asioista
 4. Juvan kunnan ilmasto-ohjelma 2022 - 2035
 5. Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2022
 6. Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2022
 7. Hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2022
 8. Hallintosäännön päivittäminen pykälän 19 osalta
 9. Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen käsittely ja hyväksyminen
 10. Hallintopalveluiden tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 31.8.2021
 11. Ympäristöterveydenhuollon tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 31.8.2021
 12. Maaseutu- ja lomatoimen palveluiden tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 31.8.2021
 13. Perusturvapalveluiden tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 31.8.2021
 14. Sivistyslautakunnan tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 31.8.2021
 15. Teknisten palveluiden tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 31.8.2021
 16. Taloustiedot 1.1. - 31.8.2021

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja viedään nähtäville kunnan verkkosivuille 18.11.2021.

Juvalla 10.11.2021
Elisa Hänninen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja