• Päätös julkaistu 02.11.2020
  • Kuulutus

Kuulutus Vuoksen sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022- 2027

Julkinen kuulutus
Tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteen esittäminen, ehdotus Vuoksen sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi vuosiksi 2022-2027.

Tausta
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa säädetään vesienhoitosuunnitelmien laatimisesta kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat on alustavasti tarkistettu koskemaan seuraavaa vesienhoitokautta eli 2022-2027. Vesienhoitosuunnitelmiin sisältyy SOVA-lain (2005/200) mukainen ympäristöselostus.

Valmisteluasiakirjat
Vesienhoitoalueiden valmisteluasiakirjat ja niiden tausta-asiakirjat ovat nähtävillä sähköisenä 2.11.2020-3.5.2021 välisen ajan verkkosivuilla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin>vesienhoito.

Vesienhoitoalueet eivät määräydy hallinnollisten vaan vesistöjen rajojen mukaan. Etelä-Savossa kunnat kuuluvat joko Vuoksen vesienhoitoalueeseen tai Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen tai molempiin riippuen kunnan sijainnista.

Tutustuminen ja mielipiteiden esittäminen
Kaikilla on mahdollisuus tutustua ja esittää mielipiteensä kuultavana olevista vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista, niiden tausta-asiakirjoista sekä ympäristöselostuksesta 3.5.2021 klo 16 mennessä. Yllä mainitulla verkkosivulla on ohjeet mielipiteen esittämiseksi kirjallisesti ja sähköisesti.

Vesienhoitoalueesta riippuen palaute toimitetaan joko Etelä-Savon ELY-keskuksen tai Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamoon seuraavasti:
Vuoksen vesienhoitoalue: Sähköpostiosoite on kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi ja postitusosoite Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 164, 50101 Mikkeli
Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue: Sähköpostiosoite on kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi ja postitusosoite Uudenmaan ELY-keskus, PL 36, 00521 Helsinki.

Oman alueen tulostettuihin asiakirjoihin voi tutustua ELY-keskuksissa, Etelä-Savossa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. Käyntiosoite on Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli. Kunnissa asiakirjojen nähtävillä pitäminen toteutetaan pääsääntöisesti sähköisenä.

Tämä julkinen kuulutus on julkaistu 2.11.2020 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä sen julkaisemisesta.

Lisätiedot
Lisätietoja kuulemiseen liittyen antavat Etelä-Savon ELY-keskuksessa johtava asiantuntija Juho Kotanen sekä vesistöasiantuntija Liisa Muuri. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi. Vaihteen puhelinnumero on 0295 024 000.

Mikkelissä 2.11.2020
ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Kuulutukseen voit tutustua klikkaamalla tästä (pdf, 124.51 kB)