• Päätös julkaistu 28.07.2022
  • Kuulutus

Kuulutus päätöksestä, melu- ja tärinäilmoitusta koskeva päätös 28.7.2022

K U U L U T U S
Juvan kunta

Päätös
Juvan kunnan lupa- ja valvontasihteeri on tehnyt kalliolouhinnan melu- ja tärinäilmoituksesta päätöksen 28.07.2022 § 1.

Päätös koskee kalliolouhintaa Kaskiin kylän Rantala 4:55 kiinteistön Romusenvuoren maa-ainesalueella. 

Kuulutuksen julkaisupäivä 29.7.2022

Päätöksen tiedoksisaannin ajankohta
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä eli 5.8.2022.

Nähtävilläpito
Kuulutus ja lupapäätös ovat 30.7. - 29.8.2022 yleisesti nähtävänä Juvan kunnan verkkosivuilla.
Päätös on nähtävillä myös Juvan kunnanviraston asiointipisteessä: käyntiosoite Juvantie 13, 51900 Juva.
Tästä klikkaamalla pääset lukemaan kuulutuksen

Muutoksenhaku
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Muutoksenhaun viimeinen päivä on 29.8.2022.

Lisätiedot
Ympäristösihteerin sijainen,
lupa- ja valvontasihteeri Tarja Piikki, puh. 0400 135 052, sposti: tarja.piikki(at)juva.fi