• Päätös julkaistu 01.10.2021
  • Kuulutus

Malminetsintälupahakemus, Boliden Kevitsa Mining Oy, Hällinmäki

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla 

Malminetsintälupahakemuksen

Hakija: Boliden Kevitsa Mining Oy
Lupa-alueen nimi: Hällinmäki
Lupatunnus: ML2019:0080
Alueen sijainti ja koko: Juva, Pieksämäki, 2903 ha.

Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta

Hakija etsii alueelta kuparia. Tutkimusmenetelmät ovat tavanomaisia malminetsinnän tutkimusmenetelmiä, kuten geofysikaaliset mittaukset ja syväkairaus.

Mielipiteet ja muistutukset

Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää 8.11.2021 mennessä lupatunnus mainiten Tukesiin, osoitteeseen Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi, tai sähköisesti doc- tai rtf-tiedostona osoitteeseen kaivosasiat@tukes.fi

Hakemuksen nähtävilläolo

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Tukesin internet-sivuilla https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset

Tieto kuulutuksesta julkaistaan Juvan kunnan ja Pieksämäen kaupungin verkkosivuilla.

Lisätietoja

Esa Tuominen, puh. 029 5052 018 esa.tuominen@tukes.fi tai kaivosasiat@tukes.fi

Kuulutettu 1.10.2021
Pidetään nähtävänä 8.11.2021 asti.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisusta.

Tästä klikkaamalla voit lukea Tukesin kuulutuksen (pdf, 72 kb)