• Päätös julkaistu 23.01.2020
  • Kuulutus

Julkipanoilmoitus, Rakennusliike Avikainen Oy ja Kuljetus Matti Nykänen Oy

Ympäristösihteeri on tehnyt alla mainitusta maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta sekä maa-aineslupia koskevista vakuuksista päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien muutoksenhakuun oikeutettujen tietoon.

Päätösten antopäivä: 24.1.2020

Lupapäätöksen ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Juvan kunnanviraston (Juvantie 13, 51900 Juva) ympäristöosastolla, 3. krs.
Lisätietoja ympäristösihteeri, puh. 040 5083 825.

Muutoksenhakuaika on 30 päivää. Muutoksenhaun viimeinen päivä on 24.2.2020, mihin saakka tämä kuulutus pidetään nähtävillä.

Päätös §/Hakija: § 2 / Rakennusliike Avikainen Oy
Ottoalue/Alue, jota toimenpide koskee, RN:o/osoite: Juva Paatela, Kollonkivi 1:161 -tila valtatien 14 varressa.
Toimenpiteen laatu: Kalliokiviaineksen ja soran ottamisen jatkaminen vanhalla alueella. Ottamismäärä on noin 20.000 kiintokuutiometriä ja lupa-aika 10 vuotta.

**********

Päätös §/Hakija: § 3 / Rakennusliike Avikainen Oy
Ottoalue/Alue, jota toimenpide koskee, RN:o/osoite: Juva Paatela, Kollonkivi 1:161
Toimenpiteen laatu: Oheisella tilalla olevan maa-ainesalueen vakuutta koskeva päätös.

**********

Päätös §/Hakija: § 4 / Kuljetus Matti Nykänen Oy
Ottoalue/Alue, jota toimenpide koskee, RN:o/osoite: Juva Vuorenmaa, Niininen 1:45 ja Vehmainen, Huitukanhauta 5:46 -tilat.
Toimenpiteen laatu: Oheisilla tiloilla olevien maa-aineisalueiden vakuuksia koskeva päätös.

Juvan kunta