• Päätös julkaistu 14.07.2022
  • Kuulutus

Kuulutus maastotutkimuksesta Juvan kunnan ja Mikkelin kaupungin alueella, Järvi-Suomen Energia Oy

Maanmittauslaitos on 21.06.2022, päätöksellään Dnro MML 36094/03 04/2022 myöntänyt luvan suorittaa voimajohdon uusimista varten maastotutkimuksia Mikkelin kaupungin ja Juvan kunnan alueella. 

Ilmoitamme aloittavamme kesällä 2022 maastotutkimukset, joissa tarkoituksena on tutkia voimajohtolinjan maastoa ja maaperää. Tutkittavan voimansiirtojohdon reitin pituus on noin 39 km ja kulkee välillä Juva – Visulahti. Tutkimusten perusteella 110 kV voimansiirtolinjalle määritellään tarkka sijainti. Uuden johdon reittisuunnittelussa hyödynnetään olemassa olevaa johtokatua. 

Ennen maastotöiden aloittamista informoimme vielä erikseen niitä maanomistajia, joiden maa-alueita hanke koskee ja joiden osoitteet löytyvät Maanmittauslaitoksen kiinteistötiedoista. Aloitamme heti maastotutkimusten päätyttyä neuvottelut maanomistajien kanssa kaikista hankkeeseen liittyvistä asioista. 

Mikkelissä 27. päivänä kesäkuuta 2022  

Järvi-Suomen Energia Oy