• Päätös julkaistu 19.01.2022
  • Kuulutus

Päätös malminetsintäluvasta, Hällinmäki / Boliden Kevitsa Mining Oy

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 19.1.2022 hyväksynyt seuraavan malminetsintälupaa koskevan hakemuksen:

Hakija: Boliden Kevitsa Mining Oy
Alueen nimi: Hällinmäki
Lupatunnus: ML2019:0080
Alueen sijainti ja koko: Pieksämäki, Juva, 2918, 54 ha.

Tästä klikkaamalla voit lukea kuulutuksen ja päätöksen (pdf, 3.26 Mb)

Päätöksien asiakirjat ovat julkaistavissa sähköisesti suoraan myös Tukesin internetsivuilta osoitteessa:
https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset