• Päätös julkaistu 26.10.2020
  • Kuulutus

Kuulutus kaivoslain mukaisesta varauspäätöksestä

KUULUTUS

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös
Antopäivä: 22.10.2020
Päätösnumero: 20/019/3
Asia: Valitus kaivoslain mukaisesta varauspäätöksestä
Päätös, josta valitetaan: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 7.5.2020 lupatunnus VA2020:0015
Muutoksenhakija: Ano Turtiainen ja asiakumppanit, Miisa Mink ja asiakumppanit, Anneli Ojanperä
Luvan hakija: Suomen Malmitutkimus Oy

Hallinto-oikeuden ratkaisu:
Hallinto-oikeus jättää valitukset tutkimatta.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Päätös on nähtävillä Juvan kunnanvirastolla 25.11.2020 saakka viraston aukioloaikana..

Juvalla 26.10.2020
JUVAN KUNNANHALLITUS

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös on luettavissa klikkaamalla tästä (pdf, 782.56 kB)