• Päätös julkaistu 10.12.2020
  • Kuulutus

Julkipanoilmoitus, melu- ja tärinäilmoitusta koskeva päätös 35/2020

Alla mainittu, ympäristösihteerin melu- ja tärinäilmoitusta koskeva päätös nro 35/2020 annetaan oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan valitukseen oikeutettujen tietoon.

PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ: 11.12.2020

Lupapäätös on nähtävänä Juvan kunnanviraston asiointipisteessä osoitteessa Juvantie 13, 51900 Juva. Lisätietoja ympäristösihteeriltä, puh. 040 5083 825. Sähköposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi.

Muutoksenhakuaika on 30 päivää. Muutoksenhaun viimeinen päivä on 11.1.2021, mihin saakka tämä kuulutus pidetään nähtävillä.

Hakija: Autoyhtymä Härkönen Oy
Kylä, tila, nro/paikka: Juva, Rantonen, Aittomäki 7:24 -tila Hamulantien varressa
Lupa/aihe: Oheisen tilan maa-ainesalueella tehtävä kalliokiviaineksen murskaaminen. Toiminta joulukuun2020 puolivälin ja tammikuun 2021 puolivälin välisenä aikana. Kesto noin viikon verran. Viikoittainen työskentelyaika arkipäivisin (ma-pe) enintään 7.00-22.00, ei arkipyhinä.

JUVAN KUNTA