• Päätös julkaistu 12.10.2020
  • Kuulutus

Rakennusluvat 13.10.2020

Pöytäkirja/julkipanolista 12.10.2020

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 13.10.2020:

§ 140 Myönnetty
Tunnus/rakennuslupa: 20-0140-T
Rakennuspaikka, asia ja toimenpide: 178-455-0001-0036, Siikakoskentie 840a, 51780 KUOSMALA
Toimenpidelupa: Rakennetaan autokatos-varasto

§ 141 Myönnetty
Tunnus/rakennuslupa: 20-0141-R
​Rakennuspaikka, asia ja toimenpide: 178-403-0010-0018, Saunalahdentie 173, 51820 HATSOLA
Laajennuslupa: Vapaa-ajan asunnon laajennus.

§ 142 Myönnetty
Tunnus/rakennuslupa: 20-0142-R
​Rakennuspaikka, asia ja toimenpide: 178-442-0001-0036, Pitkäniementie 142, 51760 NUUTILANMÄKI
Rakennuslupa: kKko rakennuksen käyttötarkoituksen muutos tai merkittävä korjaaminen - entisen päärakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen vierasmajaksi.

§ 143 Myönnetty
Tunnus/rakennuslupa 20-0143-R
​Rakennuspaikka, asia ja toimenpide: 178-444-0002-0010, Luukkolantie 85, 51980 LAUTEALA
Rakennuslupa: Uuden varaston; kolmiseinäinen komponenttivarasto pulpettikatolla rakentaminen.

§ 144 Myönnetty
Tunnus/rakennuslupa: 20-0144-R
​Rakennuspaikka, asia ja toimenpide: 178-422-0002-0023, Herneahontie 112d, 51780 KUOSMALA
Rakennuslupa: Saunarakennuksen rakentaminen.

§ 145 Myönnetty
Tunnus/rakennuslupa: 20-0145-P
​Rakennuspaikka, asia ja toimenpide: 178-439-0002-0014, Joroistentie 1a, 51900 JUVA
Purkulupa: Omakotitalon purkaminen uuden omakotitalon rakentamisen vuoksi.

§ 146 Myönnetty
Tunnus/rakennuslupa: 20-0146-T
​Rakennuspaikka, asia ja toimenpide: 178-409-0001-0167, Särkiniementie 197, 51740 HUUHANAHO
Toimenpidelupa: Uuden liiterin ja sen yhteyteen kompostoivan WC-tilan rakentaminen.

§ 147 Myönnetty
Tunnus/rakennuslupa: 20-0147-R
​Rakennuspaikka, asia ja toimenpide: 178-448-0001-0093, Hiidenharjuntie 177, 51900 JUVA
Rakennuslupa: Vapaa-ajan asunnon tai saunarakennuksen laajentaminen.

§ 148 Myönnetty
Tunnus/rakennuslupa: 20-0148-R
​Rakennuspaikka, asia ja toimenpide: 178-409-0001-0117, Siikakoskentie 790c, 51780 KUOSMALA
Rakennuslupa: Saunarakennuksen rakentaminen.

§ 149 Myönnetty
Tunnus/rakennuslupa: 20-0149-R
​Rakennuspaikka, asia ja toimenpide: 178-448-0001-0092, Taipaleentie 53, 51900 JUVA
Rakennuslupa: Konehallin laajennus.

§ 150 Myönnetty
Tunnus/rakennuslupa: 20-0150-T
​Rakennuspaikka, asia ja toimenpide: 178-408-0003-0006, Rapiontie 156, 51900 JUVA
Toimenpidelupa: Kiinteistön jätevesijärjestelmän saneeraus.

§ 151 Myönnetty
Tunnus/rakennuslupa: 20-0151-R
​Rakennuspaikka, asia ja toimenpide: 178-432-0004-0002
Rakennuslupa: Rakennuksen sisätilojen muutos (käyttötarkoitus ja/tai muu merkittävä sisämuutos). Käyttötarkoituksen muutos kalkkunahallista munapakkaamoksi ja kanalaksi.

§ 152 Myönnetty
Tunnus/rakennuslupa: 20-0152-T
​Rakennuspaikka, asia ja toimenpide: 178-427-0007-0004-M-0002, Huudonmaantie 78b, 51780 KUOSMALA
Toimenpidelupa: Uuden varaston/talousrakennuksen rakentaminen.

§ 153 Myönnetty
Tunnus/rakennuslupa: 20-0253-R
​Rakennuspaikka, asia ja toimenpide: 178-423-0004-0066, Kärkkälänniementie 31, 51980 LAUTEALA
Rakennuslupa: Uuden kodan rakentaminen.

§ 154 Myönnetty
Tunnus/rakennuslupa: 20-0154-T
​Rakennuspaikka, asia ja toimenpide. 178-428-0004-0024
Toimenpidelupa: Kolmen huoneen aittarakennuksen rakentaminen.

§ 155 Myönnetty
Tunnus/rakennuslupa: 20-0155-R
​Rakennuspaikka, asia ja toimenpide: 178-427-0007-0004-M-0001, Huudonmaantie 78a, 51780 KUOSMALA
Rakennuslupa: Saunarakennuksen rakentaminen

§ 156 Myönnetty
Tunnus/rakennuslupa: 20-0156-R
​Rakennuspaikka, asia ja toimenpide: 178-427-0007-0004-M-0002, Huudonmaantie 78b, 51780 KUOSMALA
Rakennuslupa: Saunarakennuksen rakentaminen.

Allekirjoittaja: Tarja Piikki, ympäristötoimensihteeri

OIKAISUVAATIMUS
Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Oikaisuvaatimusaika: 14 päivää                                             

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle lautakunnalle tai viranhaltijalle 14 päivän kuluessa luettuna päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.

Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus osoitetaan ympäristölautakunnalle ja toimitetaan Juvan kunnan rakennustarkastajalle.

Osoite:   Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava), Juvan toimipiste, PL 28, 51901 Juva


Tämä julkipanopano pidetään nähtävillä 12.10.2020 – 26.10.2020

Ilmoitustaulunhoitaja
Merk. Heini Meinander

Julkipanon pääset lukemaan klikkaamalla tästä  (pdf, 134 kB)