• Päätös julkaistu 10.08.2021
 • Kuulutus

Kokouskutsu kunnanvaltuuston 16.8.2021 klo 18.00 pidettävään kokoukseen

Juvan kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 16.8.2021 klo 18.00 alkaen kunnanvaltuuston istuntosalissa

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta
 3. Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisista asioista
 4. Hallintopalveluiden tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 30.4.2021
 5. Ympäristöterveydenhuollon tavoitteiden totetuminen 1.1. - 30.4.2021
 6. Maaseutu- ja lomatoimen palveluiden tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 30.4.2021
 7. Perusturvapalveluiden tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 30.4.2021
 8. Sivistyspalveluiden tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 30.4.2021
 9. Teknisten palveluiden tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 30.4.2021
 10. Kunnanvaltuuston vaalilautakunnan valitseminen valtuustokaudelle 2021 - 2025
 11. Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta toimikaudelle 2021 - 2023
 12. Kunnanvaltuuston kokouskutsun toimittamistavan määrääminen
 13. Kunnanvaltuuston pöytäkirjan nähtävänä pitäminen
 14. Kunnan ilmoitusten tiedoksisaattaminen
 15. Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valiseminen valtuustokaudeksi 2021 - 2025
 16. Keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen valtuustokaudeksi 2021 - 2025
 17. Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen toimikaudeksi 2021 - 2023
 18. Sivistyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen valtuustokaudeksi 2021 - 2025
 19. Teknisen lautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen valtuustokaudeksi 2021 - 2025
 20. Ympristölautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen valtuustokaudeksi 2021 - 2025
 21. Kiinteistötoimituksen uskottujen miesten valitseminen valtuustokaudeksi 2021 - 2025
 22. Käräjäoikeuden lautamiesten valitseminen valtuustokaudeksi 2021 - 2025
 23. Jäsenen ja varajäsenten valitseminen Etelä-Savon maakuntaliiton kuntayhtymän edustajainkokoukseen
 24. Jäsenten ja varajäsenten valitseminen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuustoon valtuustokaudeksi 2021 - 2025
 25. Hallintosäännön päivittäminen pykälän 19 osalta
 26. Lisämääräraha Oy Avant Niko Ab:n osakkeiden ostoa varten ja lainan takauksen myöntäminen

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston hallinto-osastolla 19.8.2021
klo 12.00 - 15.00.

Juvalla 10.8.2021
Jaakko Hänninen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja