• Päätös julkaistu 09.11.2020
  • Kuulutus

Ilmoitus kuulutuksesta, Jylhäsuon turvetuotantoalue

ILMOITUS KUULUTUKSESTA
Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija: Vapo Oy
Dnro: ISAVI/1848/2020
Asia: Jylhäsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen 2 muuttaminen ja selvitys vesienkäsittelyn tehostamiseksi, Juva, Pieksämäki ja Joroinen

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito:
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksessa aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 9.11.2020 - 16.12.2020 osoitteessa: https//ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1773407, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Ilmoituksen kuulutuksesta pääset lukemaan klikkaamalla tästä (pdf, 133 kB)