• Päätös julkaistu 15.12.2023
  • Kuulutus

Ilmoitus kuulutuksesta, vesienhoidon ja merenhoidon järjestäminen

Ilmoitus kuulutuksesta

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana. 

Julkinen kuulutus on nähtävillä 15.12.2023 – 17.6.2024 Etelä-Savon ELY-keskuksen verkkosivulla  
http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-savo