• Päätös julkaistu 07.05.2024
  • Kuulutus

Maa-aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisten lupien lupahakemusasiakirjojen tiedoksi antaminen, Kertonen (178-454-8-55)

Hakija: HK-Energia Oy

Maa-aineslupaa haetaan maa-ainesten ottamiseen Vuorenmaan kylän kiinteistöltä Kertonen (178-454-8-55). Maa-ainesluvan yhteydessä haetaan kyseiseen toimintaan myös ympäristölupaa.

Tästä klikkaamalla voit lukea koko kuulutuksen (pdf, 1,55 MB)