• Päätös julkaistu 30.12.2021
  • Kuulutus

Kuulutus ympäristölupapäätöksestä, Orimäen ampumarata

KUULUTUS PÄÄTÖKSESTÄ
Ympäristölupa

Päätös      
Juvan kunnan ympäristölautakunta on tehnyt ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristölupapäätöksen 16.12.2021 § 42.

Ympäristölupa myönnettiin Juvan riistanhoitoyhdistyksen ja Juvan Ampujien ylläpitämälle, jo pitkään käytössä olleelle Orimäen ampumaradalle. Ampumarata sijaitsee Orimäentien varressa Sepänmäki II-nimisellä kiinteistöllä, kiinteistötunnus 178-436-1-15. Luvanhakijana oli Juvan riistanhoitoyhdistys.

Kuulutuksen julkaisupäivä
30.12.2021

Päätöksen tiedoksisaannin ajankohta
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä eli 7.1.2022.

Nähtävilläpito
Kuulutus ja lupapäätös ovat 30.12.2021 - 7.2.2022 yleisesti nähtävänä Juvan kunnan verkkosivuilla. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä myös Juvan kunnanviraston asiointipisteessä: käyntiosoite Juvantie 13, 51900 Juva.

Muutoksenhaku
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Muutoksenhaun viimeinen päivä on 7.2.2022.

Lisätiedot
Ympäristösihteeri Pekka Sorjonen, puh. 040 5083 825, sposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi ja
Lupa- ja valvontasihteeri Tarja Piikki, puh. 0400 135 052, sposti: tarja.piikki(at)juva.fi

Tästä klikkaamalla voit lukea ampumaradan ympäristöluvasta, (pdf, 2 MB)