• Päätös julkaistu 29.10.2020
  • Kuulutus

Julkipanoilmoitus, Kuljetus Matti Nykänen Ky, päätöksen antopäivä 30.10.2020

JULKIPANOILMOITUS

Rantasalmen ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva ja Sulkava) antaa alla mainitusta ympäristöluvasta ja maa-ainesluvasta (lupien yhteiskäsittely) päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan valitukseen oikeutettujen tietoon.

PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ:  30.10.2020

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Juvan kunnanviraston asiointipisteessä, osoite Juvantie 13, 51900 Juva. Ympäristölautakunnan lupapäätös on luettavissa myös Rantasalmen kunnan verkkosivuilla (rantasalmi.fi) päätöksenteko-osiossa. Lisätietoja ympäristösihteeriltä, puh. 040 5083 825, sposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi.  Muutoksenhakuaika on 30 päivää. Muutoksenhaun viimeinen päivä on 30.11.2020.

HAKIJA: Kuljetus Matti Nykänen Ky
KYLÄ, TILA: Juva, Vehmainen, Huitukanhauta 5:46 -tila Sääksjärven ja Iso Hirvijärven välisellä kannaksella.
LUPA: Maa-aineslupa ja ympäristölupa kalliokiven louhimiselle ja murskaamiselle vanhalle toiminta-alueelle: toiminnan jatkaminen aiempien lupien malliin.

TOIMINNASTA JA LUPAMÄÄRÄYKSISTÄ

Ottamismäärä on 33 000 kiintokuutiometriä. Lupa-aika on 10 vuotta. Louhintaa ja murskausta ei tehdä aikavälillä 16.4.-31.10. Työskentelyaika arkipäivisin klo 7-22. Viikonloppuisin ja arkipyhinä ei louhinta- ja murskaustoimintaa.

JUVAN KUNTA