• Päätös julkaistu 28.01.2022
  • Kuulutus

Maa-ainesluvan vakuutta koskevat päätökset, RKL Avikainen Oy ja Velj. Janhunen Oy

KUULUTUS PÄÄTÖKSISTÄ

Maa-ainesluvan vakuutta koskeva päätös

Päätös  
Juvan kunnan ympäristösihteeri on tehnyt maa-ainesluvan vakuuksista päätöksensä 26.1. ja 27.1.2022 § 1 ja 2.

Päätökset koskevat Rakennusliike Avikainen Oy:n maa-ainesaluetta Vehmaan kylällä ja Veljekset Janhunen Oy:n maa-ainesaluetta Paatelan kylällä.

Kuulutuksen julkaisupäivä
28.1.2022

Päätöksen tiedoksisaannin ajankohta
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä eli 4.2.2022.

Nähtävilläpito
Kuulutus ja lupapäätökset ovat 28.1. - 7.3.2022 yleisesti nähtävänä Juvan kunnan verkkosivuilla.
Päätökset ovat nähtävillä myös Juvan kunnanviraston asiointipisteessä: käyntiosoite Juvantie 13, 51900 Juva.

Muutoksenhaku
Päätöksiin voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Muutoksenhaun viimeinen päivä on 7.3.2022.

Lisätiedot
Ymp.sihteeri Pekka Sorjonen, puh. 040 5083 825 (tiistai-torstai), sposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi

Tästä klikkaamalla näet Rakennusliike Avikainen Oy:tä koskevan viranhaltijapäätöksen (pdf, 1,5 MB)

Tästä klikkaamalla näet Veljekset Janhunen Oy:tä koskevan viranhaltijapäätöksen (pdf, 1,63 MB)