• Päätös julkaistu 26.03.2024
  • Kuulutus

Rakennusjärjestyksen uudistaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KUULUTUS

Juvan kunnan ympäristölautakunta päätti kokouksessaan 14.3.2024 §4 kuuluttaa Rakennusjärjestyksen uudistamisen vireille tulevaksi ja asettaa nähtäville osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Juvan kunnanvirastossa ajalla 28.3. - 26.4.2024 osoitteessa Juvantie 13, ympäristöosaston ilmoitustaululla (III krs) ja kunnan internet-sivuilla www.juva.fi / Ajankohtaista

Osallisten, naapurimaanomistajien ja -haltijoiden kirjalliset muistutukset sekä viranomaisten kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 26.4.2024 klo 16:00 mennessä osoitteeseen:

Juvan kunta
mpäristölautakunta
Juvantie 13
51900 Juva

Lisätietoja antavat:
Rakennustarkastaja Leo Lindström, puh. 040 576 9251, sähköposti: leo.lindstrom@juva.fi ja
Lupa- ja valvontasihteeri Tarja Piikki, puh. 0400 135 052, sähköposti: tarja.piikki@juva.fi.

Juva 14.3.2024
Juvan kunta, ympäristölautakunta

Tästä klikkaamalla pääset lukemaan rakennusjärjestyksen uudistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (pdf, 1,41 mB)