• Päätös julkaistu 07.03.2023
  • Kuulutus

Eduskuntavaalit 2023

KUULUTUS

EDUSKUNTAVAALIT 2023

Eduskuntavaalit toimitetaan Juvan kunnassa sunnuntaina 2. päivänä huhtikuuta 2023 klo 9 - 20 seuraavassa äänestyspaikassa:

001 Juvan äänestysalue, Kunnanvirasto, Juvantie 13, Juva.

Ennakkoäänestys
Jokainen äänioikeutettu henkilö saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja ulkomailla Suomen edustustoissa.

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana Juvalla toimii Juvan kunnanviraston asiointipiste, osoite Juvantie 13, Juva.

Ennakkoäänestys toimitetaan eduskuntavaaleissa keskiviikosta 22.3.2023 tiistaihin 28.3.2023.

Ennakkoäänestys toimitetaan kunnanvirastolla seuraavasti:
keskiviikko 22.3.2023     klo 9 - 18
torstai 23.3.2023            klo 9 - 18
perjantai 24.3.2023       klo 9 - 18
lauantai 25.3.2023        klo 10 - 14
sunnuntai 26.3.2023     klo 10 - 14
maanantai 27.3.2023   klo 9 - 18
tiistai 28.3.2023              klo 9 - 18

Äänioikeutetun on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään esim. poliisiviranomaisen antamalla henkilökortilla, passilla, ajokortilla tai kuvallisella Kela-kortilla.

Laitosäänestys
Äänioikeutettu henkilö, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa ennakkoäänestyspaikaksi määrätyssä sosiaalihuollon toimintayksikössä, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa.

Ennakkoäänestyksestä laitoksissa tiedotetaan niissä julkaistavissa kuulutuksissa.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysjaksoon sattuvana päivänä klo 9 - 20 sen mukaan, kuin siitä ilmoitetaan.

Henkilön, joka haluaa äänestää eduskuntavaaleissa ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16 kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle, os. Juvan kunnanvirasto, Juvantie 13, 51900 Juva tai puhelimitse virka-aikana, puh. 040 7551 100 / keskusvaalilautakunnan sihteeri. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanviraston asiointipisteestä.

Juvalla 1. päivänä helmikuuta 2023
JUVAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA