• Päätös julkaistu 08.05.2024
  • Kuulutus

Juvan kunnanvaltuuston kokous 16.5.2024

Juvan kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 16. toukokuuta 2024 klo 18.00 alkaen kunnanvaltuuston istuntosalissa.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

  1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2. Pöytäkirjantarkastajien valinta
  3. Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisista asioista
  4. Sidonnaisuuksien tarkistaminen vuonna 2024
  5. Investointimäärärahan kohdennuksen muutos / VVL
  6. Juvan kunnan henkilöstökertomus 2023
  7. Valtuustoaloitteet 16.5.2024

Yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta osoitteessa www.juva.fi/live.

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja viedään nähtäville kunnan verkkosivuille 23.5.2024.

Juvalla 8.5.2024
Elisa Hänninen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja